summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po2970
1 files changed, 1567 insertions, 1403 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 02bccea3a9..e0150331d7 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -48,15 +48,15 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.22-pre1\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-31 00:10-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-26 22:19-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-29 22:56+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
@@ -146,8 +146,11 @@ msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) L’opció hauria d’haver estat reconeguda!?"
#: assert/assert-perr.c:35
-#, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+msgid ""
+"%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+"%n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
@@ -192,13 +195,12 @@ msgstr ""
"[FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]…]"
# L’adreça es veu millor així. ivb
-#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
-#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
-#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
-#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:973 nss/makedb.c:369
-#: posix/getconf.c:486 sunrpc/rpcinfo.c:691
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
+#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
+#: elf/pldd.c:252 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:427 login/programs/pt_chown.c:89
+#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:933 nss/makedb.c:369
+#: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
@@ -208,12 +210,12 @@ msgstr ""
"<%s>.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
-#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
-#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
-#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
-#: posix/getconf.c:468 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:268 elf/sotruss.sh:75
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:292 locale/programs/localedef.c:453
+#: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
+#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:87 nss/makedb.c:385
+#: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
@@ -226,11 +228,11 @@ msgstr ""
"ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
-#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
-#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
-#: posix/getconf.c:473
+#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:273 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:297
+#: locale/programs/localedef.c:458 malloc/memusage.sh:75
+#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:92 nss/makedb.c:390
+#: posix/getconf.c:490
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Escrit per %s.\n"
@@ -239,7 +241,7 @@ msgstr "Escrit per %s.\n"
msgid "*standard input*"
msgstr "*entrada estàndard*"
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
@@ -448,63 +450,64 @@ msgstr "desconegut"
# ivb (2001/11/06)
# ivb Cal mantenir-ho curt...
-#: elf/cache.c:135
+#: elf/cache.c:141
msgid "Unknown OS"
msgstr "SO desconegut"
# ivb (2001/11/06)
# ivb Cal mantenir-ho curt...
-#: elf/cache.c:140
+#: elf/cache.c:146
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ABI del SO: %s %d.%d.%d"
-#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1340
+#: elf/cache.c:163 elf/ldconfig.c:1332
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de memòria cau\n"
-#: elf/cache.c:171
+#: elf/cache.c:177
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de memòria cau\n"
-#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
+#: elf/cache.c:181 elf/cache.c:195
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "el fitxer no és un fitxer de memòria cau\n"
# No és un error. ivb
-#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
+#: elf/cache.c:228 elf/cache.c:238
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "S’han trobat %d biblioteques a la memòria cau «%s».\n"
-#: elf/cache.c:426
+#: elf/cache.c:432
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer temporal de memòria cau «%s»"
-#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
+#: elf/cache.c:440 elf/cache.c:450 elf/cache.c:454 elf/cache.c:458
+#: elf/cache.c:468
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "no s’han pogut escriure les dades de la memòria cau"
-#: elf/cache.c:458
+#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "no s’ha pogut canviar els drets d’accés de «%s» a %#o"
-#: elf/cache.c:463
+#: elf/cache.c:472
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "no s’ha pogut reanomenar «%s» a «%s»"
-#: elf/dl-close.c:396 elf/dl-open.c:478
+#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:420
msgid "cannot create scope list"
msgstr "no s’ha pogut crear la llista d’àmbits"
-#: elf/dl-close.c:816
+#: elf/dl-close.c:839
msgid "shared object not open"
msgstr "l’objecte compartit no és obert"
@@ -525,192 +528,192 @@ msgstr "la substitució del component cadena dinàmica és buida"
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "no s’ha pogut carregar l’objecte auxiliar «%s» perquè la substitució del component cadena dinàmica és buida\n"
-#: elf/dl-deps.c:467
+#: elf/dl-deps.c:220
+#, fuzzy
+#| msgid "cannot allocate dependency list"
+msgid "cannot allocate dependency buffer"
+msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de dependències"
+
+#: elf/dl-deps.c:443
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de dependències"
-#: elf/dl-deps.c:504 elf/dl-deps.c:564
+#: elf/dl-deps.c:483 elf/dl-deps.c:543
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de cerca de símbols"
# ivb (2002/10/21)
# ivb LD_TRACE_PRELINKING és una variable d'entorn, no és part del filtre.
-#: elf/dl-deps.c:544
+#: elf/dl-deps.c:523
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "LD_TRACE_PRELINKING no permet l’ús de filtres"
-#: elf/dl-error.c:77
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "ERROR A L’ENLLAÇADOR DINÀMIC!!!"
-
-#: elf/dl-error.c:127
+#: elf/dl-error-skeleton.c:80
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "error en carregar les biblioteques dinàmiques"
-#: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:94
+#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "ERROR A L’ENLLAÇADOR DINÀMIC!!!"
+
+#: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "no s’han pogut mapar pàgines per a la taula «fdesc»"
-#: elf/dl-fptr.c:192 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:207
+#: elf/dl-fptr.c:192 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:213
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "no s’han pogut mapar pàgines per a la taula «fptr»"
-#: elf/dl-fptr.c:221 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:236
+#: elf/dl-fptr.c:221 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:242
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "error intern: «symidx» és fora de rang respecte a la taula «fptr»"
-#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
+#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
msgid "cannot create capability list"
msgstr "no s’ha pogut crear la llista de capacitats"
-#: elf/dl-load.c:410
+#: elf/dl-load.c:427
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "no s’ha pogut reservar el registre de nom"
-#: elf/dl-load.c:495 elf/dl-load.c:611 elf/dl-load.c:694 elf/dl-load.c:813
+#: elf/dl-load.c:513 elf/dl-load.c:626 elf/dl-load.c:715 elf/dl-load.c:811
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "no s’ha pogut crear la memòria cau dels camins de cerca"
-#: elf/dl-load.c:586
+#: elf/dl-load.c:609
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "no s’ha pogut crear una còpia de RUNPATH o RPATH"
-#: elf/dl-load.c:680
+#: elf/dl-load.c:702
msgid "cannot create search path array"
msgstr "no s’ha pogut crear el vector de camins de cerca"
-#: elf/dl-load.c:885
+#: elf/dl-load.c:883
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "ha fallat stat() sobre l’objecte compartit"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a /dev/zero .
-#: elf/dl-load.c:962
+#: elf/dl-load.c:960
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "no s’ha pogut obrir el dispositiu de zeros"
-#: elf/dl-load.c:1009 elf/dl-load.c:2159
+#: elf/dl-load.c:1007 elf/dl-load.c:2203
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "no s’ha pogut crear el descriptor d’objecte compartit"
-#: elf/dl-load.c:1028 elf/dl-load.c:1568 elf/dl-load.c:1680
+#: elf/dl-load.c:1026 elf/dl-load.c:1560 elf/dl-load.c:1673
msgid "cannot read file data"
msgstr "no s’han pogut llegir les dades del fitxer"
-#: elf/dl-load.c:1068
+#: elf/dl-load.c:1072
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "l’alineament de l’ordre ELF de càrrega no està alineada amb la pàgina"
-#: elf/dl-load.c:1075
+#: elf/dl-load.c:1079
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "l’adreça o desplaçament de l’ordre ELF de càrrega no està correctament alineada"
-#: elf/dl-load.c:1159
-msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
-msgstr "no s’han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
-
-#: elf/dl-load.c:1182
-msgid "cannot handle TLS data"
-msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
+#: elf/dl-load.c:1161
+#, fuzzy
+#| msgid "cannot restore segment prot after reloc"
+msgid "cannot process note segment"
+msgstr "no s’ha pogut restaurar la protecció del segment després de reubicar‐lo"
-#: elf/dl-load.c:1201
+#: elf/dl-load.c:1172
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "el fitxer d’objecte no té segments carregables"
-#: elf/dl-load.c:1210 elf/dl-load.c:1660
+#: elf/dl-load.c:1181 elf/dl-load.c:1652
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "no s’ha pogut carregar dinàmicament l’executable"
-#: elf/dl-load.c:1231
+#: elf/dl-load.c:1202
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "el fitxer d’objecte no té secció dinàmica"
-#: elf/dl-load.c:1254
+#: elf/dl-load.c:1225
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "ha fallat dlopen() sobre l’objecte compartit"
-#: elf/dl-load.c:1267
+#: elf/dl-load.c:1238
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "no s’ha pogut reservar memòria per a la capçalera del programa"
-#: elf/dl-load.c:1283 elf/dl-open.c:195
-msgid "invalid caller"
-msgstr "la biblioteca que ha fet la crida no és vàlida"
-
-#: elf/dl-load.c:1306 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1271 elf/dl-load.h:130
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "no s’han pogut canviar les proteccions de memòria"
-#: elf/dl-load.c:1326
+#: elf/dl-load.c:1291
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "no s’ha pogut habilitar la pila executable a requeriment de l’objecte compartit"
-#: elf/dl-load.c:1339
+#: elf/dl-load.c:1304
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "no s’ha pogut tancar un descriptor de fitxer"
-#: elf/dl-load.c:1568
+#: elf/dl-load.c:1560
msgid "file too short"
msgstr "el fitxer és massa curt"
-#: elf/dl-load.c:1603
+#: elf/dl-load.c:1595
msgid "invalid ELF header"
msgstr "la capçalera ELF no és vàlida"
-#: elf/dl-load.c:1615
+#: elf/dl-load.c:1607
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és big‐endian"
-#: elf/dl-load.c:1617
+#: elf/dl-load.c:1609
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és little‐endian"
-#: elf/dl-load.c:1621
+#: elf/dl-load.c:1613
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "la identificació de la versió del fitxer ELF no concorda amb l’actual"
# ivb (2001/11(06)
# ivb ABI = Application Binary Interface (interfície binària d'aplicació)
-#: elf/dl-load.c:1625
+#: elf/dl-load.c:1617
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "l’ABI de sistema operatiu del fitxer ELF no és vàlida"
-#: elf/dl-load.c:1628
+#: elf/dl-load.c:1620
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "la versió de l’ABI del fitxer ELF no és vàlida"
-#: elf/dl-load.c:1631
+#: elf/dl-load.c:1623
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "el replè de «e_ident» no conté només zeros"
-#: elf/dl-load.c:1634
+#: elf/dl-load.c:1626
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
-#: elf/dl-load.c:1641
+#: elf/dl-load.c:1633
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "la versió del fitxer ELF no concorda amb l’actual"
-#: elf/dl-load.c:1649
+#: elf/dl-load.c:1641
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "només es poden carregar els tipus ET_DYN i ET_EXEC"
# ivb (2001/11/01)
# ivb La traducció completa de «phentsize» vindria a ser: mida d'entrada
# ivb de taula de la capçalera de programa.
-#: elf/dl-load.c:1665
+#: elf/dl-load.c:1657
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "el valor de «phentsize» del fitxer ELF no és l’esperat"
-#: elf/dl-load.c:2178
+#: elf/dl-load.c:2222
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "la classe ELF no és vàlida: ELFCLASS64"
-#: elf/dl-load.c:2179
+#: elf/dl-load.c:2223
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "la classe ELF no és vàlida: ELFCLASS32"
-#: elf/dl-load.c:2182
+#: elf/dl-load.c:2226
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’objecte compartit"
@@ -722,41 +725,41 @@ msgstr "no s’ha pogut mapar un segment de l’objecte compartit"
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "no s’han pogut mapar les pàgines plenes de zeros"
-#: elf/dl-lookup.c:845
+#: elf/dl-lookup.c:835
msgid "relocation error"
msgstr "error de reubicació"
-#: elf/dl-lookup.c:872
+#: elf/dl-lookup.c:858
msgid "symbol lookup error"
msgstr "error en cercar el símbol"
-#: elf/dl-open.c:102
+#: elf/dl-open.c:99
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "no s’ha pogut estendre l’àmbit global"
# ivb (2002/10/29)
# ivb TLS = Thread Local Storage
-#: elf/dl-open.c:528
+#: elf/dl-open.c:470
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "El comptador de generació de TLS s’ha esgotat! Per favor, informeu d’açò."
-#: elf/dl-open.c:592
+#: elf/dl-open.c:534
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "el mode de dlopen() no és vàlid"
-#: elf/dl-open.c:609
+#: elf/dl-open.c:551
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "no resten espais de noms disponibles per a dlmopen()"
-#: elf/dl-open.c:633
+#: elf/dl-open.c:575
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "l’espai de noms destí de dlmopen() no és vàlid"
-#: elf/dl-reloc.c:121
+#: elf/dl-reloc.c:120
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "no s’ha pogut reservar memòria al bloc TLS estàtic"
-#: elf/dl-reloc.c:206
+#: elf/dl-reloc.c:205
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "no s’ha pogut fer escrivible el segment per a reubicar‐lo"
@@ -773,242 +776,244 @@ msgstr "no s’ha pogut restaurar la protecció del segment després de reubicar
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "no s’ha pogut protegir la memòria després de reubicar"
-#: elf/dl-sym.c:153
+#: elf/dl-sym.c:136
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "s’ha emprat RTLD_NEXT en un codi no carregat dinàmicament"
-#: elf/dl-tls.c:934
+#: elf/dl-tls.c:931
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "no s’han pogut crear les estructures de dades TLS"
-#: elf/dl-version.c:166
+#: elf/dl-version.c:148
msgid "version lookup error"
msgstr "error en cercar la versió"
-#: elf/dl-version.c:296
+#: elf/dl-version.c:279
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "no s’ha pogut reservar la taula de referències de versions"
# Més ajudes. ivb
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Print cache"
msgstr "Mostra la memòria cau."
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Genera missatges detallats."
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't build cache"
msgstr "No construeix la memòria cau."
-#: elf/ldconfig.c:144
-msgid "Don't generate links"
-msgstr "No genera enllaços."
-
#: elf/ldconfig.c:145
+#, fuzzy
+#| msgid "%s is not a symbolic link\n"
+msgid "Don't update symbolic links"
+msgstr "«%s» no és un enllaç simbòlic\n"
+
+#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Canvia a i empra ARREL com a directori arrel."
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:146
msgid "ROOT"
msgstr "ARREL"
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CACHE"
msgstr "CACHE"
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Empra CACHE com a fitxer de memòria cau."
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:148
msgid "CONF"
msgstr "CONF"
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Empra CONF com a fitxer de configuració."
-#: elf/ldconfig.c:148
+#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Només processa els directoris especificats a la línia d’ordres. No construeix la memòria cau."
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Per a enllaçar les biblioteques manualment."
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:151
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMAT"
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "FORMAT a emprar: «new» (nou), «old» (antic) o «compat» (compatible, per defecte)."
-#: elf/ldconfig.c:151
+#: elf/ldconfig.c:152
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "No té en compte el fitxer de memòria cau auxiliar."
-#: elf/ldconfig.c:159
+#: elf/ldconfig.c:160
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Configura els vincles en temps d’execució de l’enllaçador dinàmic."
-#: elf/ldconfig.c:346
+#: elf/ldconfig.c:347
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "s’ha indicat el camí «%s» més d’una volta"
-#: elf/ldconfig.c:386
+#: elf/ldconfig.c:387
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "«%s» no és un tipus conegut de biblioteca"
-#: elf/ldconfig.c:414
+#: elf/ldconfig.c:415
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:488
+#: elf/ldconfig.c:489
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»\n"
-#: elf/ldconfig.c:498
+#: elf/ldconfig.c:499
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "«%s» no és un enllaç simbòlic\n"
-#: elf/ldconfig.c:517
+#: elf/ldconfig.c:518
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "no s’ha pogut desenllaçar «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:523
+#: elf/ldconfig.c:524
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a un enllaç -> masculí.
-#: elf/ldconfig.c:529
+#: elf/ldconfig.c:530
msgid " (changed)\n"
msgstr " (canviat)\n"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a fer o no l'enllaç, no importa el gènere.
-#: elf/ldconfig.c:531
+#: elf/ldconfig.c:532
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (SALTAT)\n"
-#: elf/ldconfig.c:586
+#: elf/ldconfig.c:587
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "no s’ha pogut trobar «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
+#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "ha fallat lstat() sobre «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:609
+#: elf/ldconfig.c:610
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "es descarta el fitxer «%s» que no és un fitxer ordinari"
-#: elf/ldconfig.c:618
+#: elf/ldconfig.c:619
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "no s’ha creat l’enllaç perquè no s’ha trobat el nom d’objecte compartit de «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:701
+#: elf/ldconfig.c:702
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:97
+#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer d’entrada «%s»\n"
-#: elf/ldconfig.c:800
+#: elf/ldconfig.c:794
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:951
+#: elf/ldconfig.c:939
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "la biblioteca «%s» per a libc5 es troba en un directori incorrecte"
-#: elf/ldconfig.c:954
+#: elf/ldconfig.c:942
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "la biblioteca «%s» per a libc6 es troba en un directori incorrecte"
-#: elf/ldconfig.c:957
+#: elf/ldconfig.c:945
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "la biblioteca «%s» per a libc4 es troba en un directori incorrecte"
-#: elf/ldconfig.c:985
+#: elf/ldconfig.c:973
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "les biblioteques «%s» i «%s» del directori «%s» tenen el mateix nom d’objecte compartit però diferent tipus."
-#: elf/ldconfig.c:1094
+#: elf/ldconfig.c:1082
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "avís: es descarta el fitxer de configuració que no s’ha pogut obrir: %s"
-#: elf/ldconfig.c:1160
+#: elf/ldconfig.c:1148
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: la sintaxi de la línia «hwcap» no és vàlida"
-#: elf/ldconfig.c:1166
+#: elf/ldconfig.c:1154
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu està sobre el màxim %u"
# La substitució final és per un nom. ivb
-#: elf/ldconfig.c:1173 elf/ldconfig.c:1181
+#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu ja ha estat definida com a «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:1184
+#: elf/ldconfig.c:1172
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: la «hwcap» %lu amb nom «%s» està duplicada"
-#: elf/ldconfig.c:1206
+#: elf/ldconfig.c:1194
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "cal indicar el camí absolut del fitxer de configuració en emprar «-r»"
-#: elf/ldconfig.c:1213 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:416
-#: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:441 posix/getconf.c:661
+#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "la memòria s’ha exhaurit"
-#: elf/ldconfig.c:1245
+#: elf/ldconfig.c:1233
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: no s’ha pogut llegir el directori «%s»"
-#: elf/ldconfig.c:1289
+#: elf/ldconfig.c:1281
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "s’ha indicat el camí relatiu «%s» per a construir la memòria cau"
-#: elf/ldconfig.c:1319
+#: elf/ldconfig.c:1311
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "no s’ha pogut canviar al directori arrel"
-#: elf/ldconfig.c:1360
+#: elf/ldconfig.c:1352
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s» de fitxers de memòria cau\n"
@@ -1053,7 +1058,7 @@ msgstr "Proveu «ldd --help» per a obtenir més informació."
msgid "missing file arguments"
msgstr "manquen arguments fitxer"
-#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:37
@@ -1062,7 +1067,7 @@ msgstr "El fitxer o directori no existeix"
# ivb (2001/10/31)
# ivb Cal tenir en compte que «ordinary» a l'anglés és cosa pler diferent ;)
-#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:492
+#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:480
msgid "not regular file"
msgstr "no és un fitxer ordinari"
@@ -1071,17 +1076,17 @@ msgstr "no és un fitxer ordinari"
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "avís: no teniu permís d’execució per a"
-#: elf/ldd.bash.in:182
+#: elf/ldd.bash.in:170
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tno és un executable dinàmic"
# Davant va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
-#: elf/ldd.bash.in:190
+#: elf/ldd.bash.in:178
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "ha finalitzat amb un codi d’eixida desconegut"
# Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
-#: elf/ldd.bash.in:195
+#: elf/ldd.bash.in:183
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "error: no teniu permís de lectura per a"
@@ -1239,7 +1244,7 @@ msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer «%s»\n"
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "«%s» no és un fitxer ELF: els octets màgics del començament no són correctes\n"
-#: elf/sln.c:84
+#: elf/sln.c:76
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
@@ -1248,32 +1253,32 @@ msgstr ""
"Forma d’ús: sln ORIGEN DESTÍ|FITXER\n"
"\n"
-#: elf/sln.c:109
+#: elf/sln.c:97
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: error en obrir el fitxer: %m\n"
-#: elf/sln.c:146
+#: elf/sln.c:134
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "manca un destí a la línia %d\n"
-#: elf/sln.c:178
+#: elf/sln.c:164
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: el destí no ha de ser un directori\n"
-#: elf/sln.c:184
+#: elf/sln.c:170
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: no s’ha pogut esborrar el destí antic\n"
-#: elf/sln.c:192
+#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: el destí no és vàlid: %s\n"
-#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
+#: elf/sln.c:189 elf/sln.c:198
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "l’enllaç des de «%s» cap a «%s» no és vàlid: %s\n"
@@ -1451,12 +1456,12 @@ msgstr "«%s» no és un fitxer vàlid de perfilat de «%s»"
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "no s’han pogut reservar les dades de símbols"
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida"
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "error en tancar l’entrada «%s»"
@@ -1466,18 +1471,18 @@ msgstr "error en tancar l’entrada «%s»"
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "hi ha una seqüència d’entrada no vàlida a la posició %Zd"
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta al final de la memòria intermèdia"
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:582
-#: iconv/iconv_prog.c:618
+#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
+#: iconv/iconv_prog.c:615
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "error en llegir l’entrada"
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "no s’ha pogut reservar memòria intermèdia per a l’entrada"
@@ -1503,7 +1508,7 @@ msgstr "Informació:"
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "Llista tots els jocs de caràcters codificats coneguts."
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:120
msgid "Output control:"
msgstr "Control de l’eixida:"
@@ -1512,8 +1517,8 @@ msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "Omet a l’eixida els caràcters no vàlids."
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
-#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
+#: locale/programs/localedef.c:113 locale/programs/localedef.c:115
+#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:144
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "FITXER"
@@ -1538,57 +1543,57 @@ msgstr "Converteix els fitxers especificats d’una codificació a una altra."
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FITXER…]"
-#: iconv/iconv_prog.c:233
+#: iconv/iconv_prog.c:230
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "les conversions de «%s» i a «%s» no estan implementades"
-#: iconv/iconv_prog.c:238
+#: iconv/iconv_prog.c:235
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "la conversió de «%s» no està implementada"
-#: iconv/iconv_prog.c:245
+#: iconv/iconv_prog.c:242
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "la conversió a «%s» no està implementada"
-#: iconv/iconv_prog.c:249
+#: iconv/iconv_prog.c:246
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "la conversió de «%s» a «%s» no està implementada"
-#: iconv/iconv_prog.c:259
+#: iconv/iconv_prog.c:256
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "no s’ha pogut començar a processar la conversió"
-#: iconv/iconv_prog.c:357
+#: iconv/iconv_prog.c:354
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "error en tancar el fitxer d’eixida"
-#: iconv/iconv_prog.c:458
+#: iconv/iconv_prog.c:455
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "la conversió s’ha detingut a causa d’un problema en escriure l’eixida"
-#: iconv/iconv_prog.c:535
+#: iconv/iconv_prog.c:532
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "hi ha una seqüència d’entrada no vàlida a la posició %ld"
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:540
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "error intern (el descriptor no és vàlid)"
-#: iconv/iconv_prog.c:546
+#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "error desconegut %d a iconv()"
-#: iconv/iconv_prog.c:791
+#: iconv/iconv_prog.c:786
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
@@ -1614,7 +1619,7 @@ msgstr "Crea un fitxer de configuració de càrrega ràpida per al mòdul iconv.
msgid "[DIR...]"
msgstr " [DIRECTORI…]"
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:123
msgid "PATH"
msgstr "CAMÍ"
@@ -1636,7 +1641,7 @@ msgstr "No cerca en els directoris estàndard, només en els indicats a la líni
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Cal proporcionar arguments de directori en emprar «--nostdlib»."
-#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
+#: iconv/iconvconfig.c:341
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït avisos"
@@ -1646,98 +1651,96 @@ msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït avisos"
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "en inserir a l’arbre de cerca"
-#: iconv/iconvconfig.c:1239
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "no s’ha pogut generar el fitxer d’eixida"
-#: inet/rcmd.c:163
+#: inet/rcmd.c:157
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: no s’ha pogut reservar memòria\n"
-#: inet/rcmd.c:178
+#: inet/rcmd.c:174
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: tots els ports estan sent emprats\n"
-#: inet/rcmd.c:206
+#: inet/rcmd.c:202
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "connexió amb l’adreça «%s»: "
-#: inet/rcmd.c:219
+#: inet/rcmd.c:215
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "S’està provant amb «%s»…\n"
-#: inet/rcmd.c:255
+#: inet/rcmd.c:251
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (en preparar l’eixida estàndard d’errors): %m\n"
-#: inet/rcmd.c:271
+#: inet/rcmd.c:267
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (en preparar l’eixida estàndard d’errors): %m\n"
-#: inet/rcmd.c:274
+#: inet/rcmd.c:270
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
-#: inet/rcmd.c:306
+#: inet/rcmd.c:302
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
-#: inet/rcmd.c:330
+#: inet/rcmd.c:326
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: lectura incompleta"
-#: inet/rcmd.c:490
+#: inet/rcmd.c:478
msgid "lstat failed"
msgstr "ha fallat lstat()"
-#: inet/rcmd.c:497
+#: inet/rcmd.c:485
msgid "cannot open"
msgstr "no s’ha pogut obrir"
-#: inet/rcmd.c:499
+#: inet/rcmd.c:487
msgid "fstat failed"
msgstr "ha fallat fstat()"
-#: inet/rcmd.c:501
+#: inet/rcmd.c:489
msgid "bad owner"
msgstr "el propietari no és vàlid"
-#: inet/rcmd.c:503
+#: inet/rcmd.c:491
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "és modificable per altres que no en són el propietari"
-#: inet/rcmd.c:505
+#: inet/rcmd.c:493
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "té un enllaç fort en altre lloc"
-#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
+#: inet/ruserpass.c:165 inet/ruserpass.c:188
msgid "out of memory"
msgstr "no resta memòria"
-#: inet/ruserpass.c:184
+#: inet/ruserpass.c:179
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Error: el fitxer «.netrc» és llegible per altres que no en són el propietari."
-#: inet/ruserpass.c:185
-msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+#: inet/ruserpass.c:180
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgid "Remove 'password' line or make file unreadable by others."
msgstr "Elimineu la contrasenya o feu il·legible el fitxer per a altres."
-#: inet/ruserpass.c:277
+#: inet/ruserpass.c:199
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "la paraula clau «%s» de «.netrc» no és coneguda"
-#: libidn/nfkc.c:463
-msgid "Character out of range for UTF-8"
-msgstr "el caràcter és fora de rang respecte a UTF-8"
-
-#: locale/programs/charmap-dir.c:57
+#: locale/programs/charmap-dir.c:56
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "no s’ha pogut llegir el directori «%s» de taules de caràcters"
@@ -1747,203 +1750,204 @@ msgstr "no s’ha pogut llegir el directori «%s» de taules de caràcters"
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters"
-#: locale/programs/charmap.c:195
+#: locale/programs/charmap.c:196
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters per defecte"
-#: locale/programs/charmap.c:258
-#, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
+#: locale/programs/charmap.c:265
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
# La variable porta els símbols inclosos. ivb
-#: locale/programs/charmap.c:337
+#: locale/programs/charmap.c:343
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> ha de ser major que <mb_cur_min>\n"
-#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
-#: locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
+#: locale/programs/repertoire.c:173
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "error de sintaxi al pròleg: %s"
-#: locale/programs/charmap.c:358
+#: locale/programs/charmap.c:364
msgid "invalid definition"
msgstr "la definició no és vàlida"
-#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
+#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
+#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
msgid "bad argument"
msgstr "l’argument no és vàlid"
# Les variables inclouen els símbols «<>». ivb
-#: locale/programs/charmap.c:403
+#: locale/programs/charmap.c:408
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "la definició de <%s> és duplicada"
-#: locale/programs/charmap.c:410
+#: locale/programs/charmap.c:415
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "el valor de <%s> ha de ser 1 o major"
-#: locale/programs/charmap.c:422
+#: locale/programs/charmap.c:427
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "el valor de «%s» ha de ser major o igual que el de «%s»"
-#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
+#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "l’argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
-#: locale/programs/charmap.c:471
+#: locale/programs/charmap.c:476
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "l’ús de jocs de caràcters amb estats blocadors no està implementat"
# El primer és el nom d'una variable (en majúscules). ivb
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
-#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
-#: locale/programs/charmap.c:815
+#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
+#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
+#: locale/programs/charmap.c:738 locale/programs/charmap.c:779
+#: locale/programs/charmap.c:820
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "error de sintaxi a la definició %s: %s"
-#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
-#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
+#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
+#: locale/programs/charmap.c:780 locale/programs/repertoire.c:229
msgid "no symbolic name given"
msgstr "no s’ha indicat un nom simbòlic"
-#: locale/programs/charmap.c:553
+#: locale/programs/charmap.c:558
msgid "invalid encoding given"
msgstr "la codificació especificada no és vàlida"
-#: locale/programs/charmap.c:562
+#: locale/programs/charmap.c:567
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "manquen octets a la codificació del caràcter"
-#: locale/programs/charmap.c:564
+#: locale/programs/charmap.c:569
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "sobren octets a la codificació del caràcter"
-#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
-#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
+#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:739
+#: locale/programs/charmap.c:822 locale/programs/repertoire.c:295
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "no s’ha indicat un nom simbòlic per a la fi del rang"
-#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
-#: locale/programs/ld-collate.c:2635 locale/programs/ld-collate.c:3793
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2128 locale/programs/ld-ctype.c:2840
-#: locale/programs/ld-identification.c:368
-#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
-#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
-#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
-#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
-#: locale/programs/repertoire.c:313
+#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2117 locale/programs/ld-ctype.c:2829
+#: locale/programs/ld-identification.c:397
+#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
+#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
+#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
+#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:959
+#: locale/programs/repertoire.c:312
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: la definició no acaba en «END %1$s»"
-#: locale/programs/charmap.c:643
+#: locale/programs/charmap.c:648
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "només es permeten definicions WIDTH després de la definició CHARMAP"
# El primer és el nom d'una variable (en majúscules). ivb
-#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:719
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "el valor de %s ha de ser un enter"
-#: locale/programs/charmap.c:842
+#: locale/programs/charmap.c:847
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: error a la màquina d’estats"
-#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
-#: locale/programs/ld-collate.c:2632 locale/programs/ld-collate.c:3986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2125 locale/programs/ld-ctype.c:2857
-#: locale/programs/ld-identification.c:384
-#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
-#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
-#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
-#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
-#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
+#: locale/programs/charmap.c:855 locale/programs/ld-address.c:540
+#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2114 locale/programs/ld-ctype.c:2846
+#: locale/programs/ld-identification.c:413
+#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
+#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:990
+#: locale/programs/locfile.c:997 locale/programs/repertoire.c:323
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: final prematur del fitxer"
-#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#: locale/programs/charmap.c:874 locale/programs/charmap.c:885
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "el caràcter «%s» no és conegut"
-#: locale/programs/charmap.c:888
+#: locale/programs/charmap.c:893
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "el nombre d’octets de les seqüències d’inici i final del rang no són iguals: %d i %d"
-#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2912
-#: locale/programs/repertoire.c:419
+#: locale/programs/charmap.c:998 locale/programs/ld-collate.c:2893
+#: locale/programs/repertoire.c:418
msgid "invalid names for character range"
msgstr "els noms del rang de caràcters no són vàlids"
# ivb (2001/11/05)
# ivb El rang també pot contenir dígits. El text original pot fer pensar
# ivb que _només_ s'accepten lletres majúscules.
-#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
+#: locale/programs/charmap.c:1010 locale/programs/repertoire.c:430
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "les lletres emprades en un rang amb format hexadecimal han de ser majúscules"
-#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
+#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:448
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang vàlids"
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
+#: locale/programs/charmap.c:1034 locale/programs/repertoire.c:455
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "el límit superior del rang és menor que l’inferior"
-#: locale/programs/charmap.c:1087
+#: locale/programs/charmap.c:1092
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "els octets resultants del rang no són representables"
-#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1566
-#: locale/programs/ld-ctype.c:431 locale/programs/ld-identification.c:133
-#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
-#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
-#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
+#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
+#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
+#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
+#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:164
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "no s’ha trobat cap definició de la categoria «%s»"
-#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
-#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
-#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
-#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
-#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
-#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
-#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
-#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
-#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
-#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
-#: locale/programs/ld-time.c:196
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
+#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
+#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
+#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
+#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
+#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
+#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
+#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
+#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:180
+#: locale/programs/ld-time.c:201
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: no s’ha definit el camp «%s»"
-#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
-#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
-#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
+#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
+#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: el camp «%s» no ha d’estar buit"
-#: locale/programs/ld-address.c:170
+#: locale/programs/ld-address.c:168
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: la seqüència d’escapada «%%%c» del camp «%s» no és vàlida"
@@ -1952,641 +1956,638 @@ msgstr "%s: la seqüència d’escapada «%%%c» del camp «%s» no és vàlida"
# ivb Pel que sembla hi ha un codi terminològic de llengua i un
# ivb codi bibliogràfic de llengua.
# ivb http://anubis.dkuug.dk/i18n/iso-639-2-dis.txt
-#: locale/programs/ld-address.c:221
+#: locale/programs/ld-address.c:218
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: no s’ha definit el codi terminològic de llengua «%s»"
-#: locale/programs/ld-address.c:246
+#: locale/programs/ld-address.c:243
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: no s’ha de definir el camp «%s»"
-#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
+#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: no s’ha definit l’abreviatura de llengua «%s»"
-#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
-#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
+#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
+#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: el valor de «%s» no concorda amb el valor de «%s»"
-#: locale/programs/ld-address.c:314
+#: locale/programs/ld-address.c:311
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: el codi numèric de país «%d» no és vàlid"
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
-#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2489
-#: locale/programs/ld-identification.c:280
-#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
-#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
-#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
-#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
-#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
-#: locale/programs/ld-time.c:890
+#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
+#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2478
+#: locale/programs/ld-identification.c:309
+#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
+#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
+#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
+#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
+#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:864
+#: locale/programs/ld-time.c:906
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: el camp «%s» ha estat declarat més d’una volta"
-#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
-#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
-#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
-#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
-#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
-#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
+#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
+#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
+#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
+#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
+#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:756
+#: locale/programs/ld-time.c:827 locale/programs/ld-time.c:869
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: el camp «%s» conté un caràcter desconegut"
-#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3791
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2837 locale/programs/ld-identification.c:365
-#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
-#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
+#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2826 locale/programs/ld-identification.c:394
+#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
+#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
+#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:957
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: la línia «END» és incompleta"
-#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:552
-#: locale/programs/ld-collate.c:604 locale/programs/ld-collate.c:900
-#: locale/programs/ld-collate.c:913 locale/programs/ld-collate.c:2601
-#: locale/programs/ld-collate.c:2622 locale/programs/ld-collate.c:3976
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1857 locale/programs/ld-ctype.c:2115
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2687 locale/programs/ld-ctype.c:2848
-#: locale/programs/ld-identification.c:375
-#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
-#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
-#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
+#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
+#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
+#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
+#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1846 locale/programs/ld-ctype.c:2104
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2676 locale/programs/ld-ctype.c:2837
+#: locale/programs/ld-identification.c:404
+#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
+#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
+#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
+#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:981
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: error de sintaxi"
-#: locale/programs/ld-collate.c:427
+#: locale/programs/ld-collate.c:425
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al mapa de caràcters"
-#: locale/programs/ld-collate.c:436
+#: locale/programs/ld-collate.c:434
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al repertori"
-#: locale/programs/ld-collate.c:443
+#: locale/programs/ld-collate.c:441
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a símbol d’ordenació"
-#: locale/programs/ld-collate.c:450
+#: locale/programs/ld-collate.c:448
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a element d’ordenació"
-#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
+#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: «forward» i «backward» són mútuament excloents"
-#: locale/programs/ld-collate.c:491 locale/programs/ld-collate.c:517
-#: locale/programs/ld-collate.c:533
+#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
+#: locale/programs/ld-collate.c:531
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: s’ha mencionat «%s» més d’una volta a la definició de pes %d"
-#: locale/programs/ld-collate.c:589
+#: locale/programs/ld-collate.c:587
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: sobren regles; la primera entrada només en tenia %d"
-#: locale/programs/ld-collate.c:625
+#: locale/programs/ld-collate.c:623
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: no hi ha suficients regles d’ordenació"
-#: locale/programs/ld-collate.c:790
+#: locale/programs/ld-collate.c:788
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: no es permet la cadena buida com a nom de pes"
-#: locale/programs/ld-collate.c:885
+#: locale/programs/ld-collate.c:883
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: els pesos han d’emprar el mateix símbol d’el·lipsi que el nom"
-#: locale/programs/ld-collate.c:941
+#: locale/programs/ld-collate.c:939
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: sobren valors"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1061 locale/programs/ld-collate.c:1236
+#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "l’ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1111
+#: locale/programs/ld-collate.c:1109
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: els símbols inicial i final d’un rang han de representar caràcters"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1138
+#: locale/programs/ld-collate.c:1136
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: les seqüències d’octets del primer i darrer caràcter han de tenir la mateixa longitud"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1180
+#: locale/programs/ld-collate.c:1178
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: la seqüència d’octets del primer caràcter del rang no és menor que la del darrer caràcter"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1305
+#: locale/programs/ld-collate.c:1303
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: un rang simbòlic amb el·lipsi no pot anar just darrere de «order_start»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1309
+#: locale/programs/ld-collate.c:1307
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: un rang simbòlic amb el·lipsi no pot anar just davant de «order_end»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1329 locale/programs/ld-ctype.c:1374
+#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "«%s» i «%.*s» no són noms vàlids de rangs simbòlics"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1379 locale/programs/ld-collate.c:3727
+#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: l’ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1388
+#: locale/programs/ld-collate.c:1386
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: «%s» ha de ser un caràcter"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1583
+#: locale/programs/ld-collate.c:1580
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: cal emprar «position» per a un nivell específic a totes les seccions o a cap"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1608
+#: locale/programs/ld-collate.c:1604
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "el símbol «%s» no ha estat definit"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1790
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "el símbol «%s» té la mateixa codificació que"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1688 locale/programs/ld-collate.c:1794
+#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "el símbol «%s»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1834
-#, c-format
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "no s’ha definit «UNDEFINED»"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1863
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-collate.c:1852
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "hi ha massa errors: s’abandona"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2527 locale/programs/ld-collate.c:3915
+#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: no es permeten els condicionals niats"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2545
+#: locale/programs/ld-collate.c:2526
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: hi ha més d’una clàusula «else»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2720
+#: locale/programs/ld-collate.c:2701
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: la definició de «%s» és duplicada"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2756
+#: locale/programs/ld-collate.c:2737
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: la declaració de la secció «%s» és duplicada"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2892
+#: locale/programs/ld-collate.c:2873
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: el nom del símbol d’ordenació conté un caràcter desconegut"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3021
+#: locale/programs/ld-collate.c:3002
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: el nom de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3032
+#: locale/programs/ld-collate.c:3013
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: el valor de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3042
+#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: la definició equivalent conté el símbol desconegut «%s»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3051
+#: locale/programs/ld-collate.c:3032
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "error en afegir un símbol d’ordenació equivalent"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3089
+#: locale/programs/ld-collate.c:3070
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "la definició de l’escriptura «%s» és duplicada"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3137
+#: locale/programs/ld-collate.c:3118
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: el nom de secció «%.*s» no és conegut"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3166
+#: locale/programs/ld-collate.c:3147
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d’ordre de la secció «%s»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3194
+#: locale/programs/ld-collate.c:3175
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: el nombre de regles d’ordenació no és vàlid"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3221
+#: locale/programs/ld-collate.c:3202
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d’ordre a la secció sense nom"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3276 locale/programs/ld-collate.c:3406
-#: locale/programs/ld-collate.c:3769
+#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
+#: locale/programs/ld-collate.c:3750
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: manca la paraula clau «order_end»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3339
+#: locale/programs/ld-collate.c:3320
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: l’ordre del símbol d’ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3357
+#: locale/programs/ld-collate.c:3338
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: l’ordre de l’element d’ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3368
+#: locale/programs/ld-collate.c:3349
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: no s’ha pogut reordenar després de «%.*s»: el símbol no és conegut"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3420 locale/programs/ld-collate.c:3781
+#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-end»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3454 locale/programs/ld-collate.c:3652
+#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: la secció «%.*s» no és coneguda"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3519
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: el símbol <%.*s> no és vàlid"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3715
+#: locale/programs/ld-collate.c:3696
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: «%s» no es pot trobar al final d’un rang amb el·lipsi"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3765
+#: locale/programs/ld-collate.c:3746
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: no es permet una descripció buida de la categoria"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3784
+#: locale/programs/ld-collate.c:3765
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-sections-end»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3948
+#: locale/programs/ld-collate.c:3929
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: s’ha trobat un «%s» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3966
+#: locale/programs/ld-collate.c:3947
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: s’ha trobat un «endif» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:450
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:448
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "no s’ha indicat cap nom de joc de caràcters al mapa de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:479
+#: locale/programs/ld-ctype.c:476
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:490
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:508 locale/programs/ld-ctype.c:566
+#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "error intern a «%s», línia %u"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:537
+#: locale/programs/ld-ctype.c:532
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:547
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "el caràcter <SP> no és a la classe «%s»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:595 locale/programs/ld-ctype.c:632
+#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "el caràcter <SP> no ha de ser a la classe «%s»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:610
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:601
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "el caràcter <SP> no ha estat definit a la taula de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:746
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:735
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "les entrades de la categoria «digit» no estan agrupades de deu en deu"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:795
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:784
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "no s’han definit dígits d’entrada i cap dels noms estàndard es troba al mapa de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:860
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:849
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "no tots els caràcters emprats a «outdigit» es troben al mapa de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:877
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:866
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "no tots els caràcters emprats a «outdigit» es troben al repertori"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1142
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "la classe de caràcters «%s» ja ha estat definida"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1148
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "límit d’implementació: no es permeten més de %Zd classes de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "el mapa de caràcters «%s» ja ha estat definit"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1180
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "límit d’implementació: no es permeten més de %d taules de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1445 locale/programs/ld-ctype.c:1570
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1676 locale/programs/ld-ctype.c:2352
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1434 locale/programs/ld-ctype.c:1559
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1665 locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3299
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: el camp «%s» no conté deu entrades exactament"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1473 locale/programs/ld-ctype.c:2047
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1462 locale/programs/ld-ctype.c:2036
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "el valor final <U%0*X> del rang és menor que l’inicial <U%0*X>"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1589
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "les seqüències de caràcters inicial i final del rang han de tenir la mateixa longitud"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1607
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1596
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "la seqüència de caràcters final és menor que la seqüència inicial"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1967 locale/programs/ld-ctype.c:2018
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1956 locale/programs/ld-ctype.c:2007
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "fi prematura de la definició «translit_ignore»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1973 locale/programs/ld-ctype.c:2024
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2066
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1962 locale/programs/ld-ctype.c:2013
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2055
msgid "syntax error"
msgstr "error de sintaxi"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2199
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2188
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nova classe de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2214
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2203
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nou mapa de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2374
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2363
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "el rang amb el·lipsi ha d’estar marcat per dos operands del mateix tipus"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2383
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2372
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "no s’ha d’emprar l’el·lipsi absoluta «...» amb els valors de rang de noms simbòlics"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2398
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2387
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "cal emprar l’el·lipsi simbòlica hexadecimal «..» amb els valors de rang UCS"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2412
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2401
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "cal emprar l’el·lipsi absoluta «...» amb els valors de rang de codis de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2563
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2552
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "la definició del mapa «%s» és duplicada"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2649 locale/programs/ld-ctype.c:2793
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2638 locale/programs/ld-ctype.c:2782
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: la secció «translit_start» no acaba amb «translit_end»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2744
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2733
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: la definició de «default_missing» és duplicada"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2749
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2738
msgid "previous definition was here"
msgstr "la definició prèvia es troba ací"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2771
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2760
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: no s’ha trobat cap definició representable de «default_missing»"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2889 locale/programs/ld-ctype.c:2986
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3006 locale/programs/ld-ctype.c:3027
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3069
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3090 locale/programs/ld-ctype.c:3130
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3151 locale/programs/ld-ctype.c:3216
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3283
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2877 locale/programs/ld-ctype.c:2973
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-ctype.c:3012
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3032 locale/programs/ld-ctype.c:3052
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3111
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3131 locale/programs/ld-ctype.c:3195
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3259
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2894 locale/programs/ld-ctype.c:2991
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3011 locale/programs/ld-ctype.c:3032
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3053 locale/programs/ld-ctype.c:3074
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3095 locale/programs/ld-ctype.c:3135
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3156 locale/programs/ld-ctype.c:3221
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2882 locale/programs/ld-ctype.c:2978
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2997 locale/programs/ld-ctype.c:3017
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3037 locale/programs/ld-ctype.c:3057
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3077 locale/programs/ld-ctype.c:3116
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3136 locale/programs/ld-ctype.c:3200
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: el caràcter «%s» del mapa de caràcters no es pot representar amb un sol octet"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3265 locale/programs/ld-ctype.c:3290
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3242 locale/programs/ld-ctype.c:3265
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no es pot representar amb un sol octet"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3346
-#, c-format
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3321
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "no s’han definit dígits d’eixida i cap dels noms estàndard es troba al mapa de caràcters"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3595
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3570
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3695
-#, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3669
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3760
-#, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3733
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3885
-#, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3857
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
+msgid "%s: table for width: %lu bytes"
msgstr "%s: taula d’amplada: %lu bytes\n"
-#: locale/programs/ld-identification.c:170
+#: locale/programs/ld-identification.c:173
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
-#: locale/programs/ld-identification.c:351
+#: locale/programs/ld-identification.c:197
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: no identification for category `%s'"
+msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
+msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
+
+#: locale/programs/ld-identification.c:380
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: la definició de versió de categoria és duplicada"
-#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#: locale/programs/ld-measurement.c:111
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» no és vàlid"
-#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: no s’ha definit el camp «%s»"
-#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
+#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
-#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: no hi ha cap expressió regular correcta per al camp «%s»: %s"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:223
+#: locale/programs/ld-monetary.c:228
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:236
-#, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:245
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l’estàndard ISO 4217"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
+#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha d’estar dins el rang %d...%d"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
+#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha de ser un sol caràcter"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: «-1» ha de ser la darrera entrada del camp «%s»"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
+#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: els valors del camp «%s» han de ser menors que 127"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:706
+#: locale/programs/ld-monetary.c:714
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "el valor de la taxa de conversió no pot ser zero"
-#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
-#: locale/programs/ld-telephone.c:149
+#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
+#: locale/programs/ld-telephone.c:147
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: la seqüència d’escapada del camp «%s» no és vàlida"
-#: locale/programs/ld-time.c:247
+#: locale/programs/ld-time.c:251
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és ni «+» ni «-»"
-#: locale/programs/ld-time.c:258
+#: locale/programs/ld-time.c:261
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és un sol caràcter"
-#: locale/programs/ld-time.c:271
+#: locale/programs/ld-time.c:273
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: el número de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlid"
-#: locale/programs/ld-time.c:279
+#: locale/programs/ld-time.c:280
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: brossa al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era»"
@@ -2596,57 +2597,57 @@ msgstr "%s: brossa al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
-#: locale/programs/ld-time.c:339
+#: locale/programs/ld-time.c:338
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: brossa al final de la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» "
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: locale/programs/ld-time.c:356
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
-#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
+#: locale/programs/ld-time.c:404 locale/programs/ld-time.c:430
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
-#: locale/programs/ld-time.c:416
+#: locale/programs/ld-time.c:412
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: brossa al final de la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era»"
-#: locale/programs/ld-time.c:444
+#: locale/programs/ld-time.c:438
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: manca el nom de l’era a la cadena %Zd del camp «era»"
-#: locale/programs/ld-time.c:456
+#: locale/programs/ld-time.c:449
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: manca el format de l’era a la cadena %Zd del camp «era»"
-#: locale/programs/ld-time.c:497
+#: locale/programs/ld-time.c:494
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: el tercer operand del valor del camp «%s» no ha de ser major que %d"
-#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
-#: locale/programs/ld-time.c:521
+#: locale/programs/ld-time.c:502 locale/programs/ld-time.c:510
+#: locale/programs/ld-time.c:518
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
-#: locale/programs/ld-time.c:726
+#: locale/programs/ld-time.c:740
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: manquen valors al camp «%s»"
-#: locale/programs/ld-time.c:771
+#: locale/programs/ld-time.c:785
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "hi ha un punt i coma sobrant al final"
-#: locale/programs/ld-time.c:774
+#: locale/programs/ld-time.c:788
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: sobren valors al camp «%s»"
@@ -2671,20 +2672,16 @@ msgstr "el nom simbòlic no està acabat"
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "hi ha una seqüència d’escapada no permesa al final de la cadena"
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
msgid "unterminated string"
msgstr "la cadena no està acabada"
-#: locale/programs/linereader.c:669
-msgid "non-symbolic character value should not be used"
-msgstr "no s’han d’emprar valors de caràcters no simbòlics"
-
-#: locale/programs/linereader.c:816
+#: locale/programs/linereader.c:808
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de caràcters"
-#: locale/programs/linereader.c:837
+#: locale/programs/linereader.c:829
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de repertori"
@@ -2694,42 +2691,42 @@ msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de repertori"
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "el nom «%s» no és conegut"
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:70
msgid "System information:"
msgstr "Informació del sistema:"
# Més ajudes. ivb
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Mostra els noms dels locales disponibles."
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Mostra els noms dels mapes de caràcters disponibles."
# ivb (2001/10/30)
# ivb Aquesta línia dóna pas a un conjunt d'opcions que modif. l'eixida.
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:75
msgid "Modify output format:"
msgstr "Modificadors del format de l’eixida:"
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Mostra els noms de les categories seleccionades."
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Mostra els noms de les paraules clau seleccionades."
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Print more information"
msgstr "Mostra més informació."
-#: locale/programs/locale.c:85
+#: locale/programs/locale.c:83
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Obté informació específica del locale."
-#: locale/programs/locale.c:88
+#: locale/programs/locale.c:86
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
@@ -2737,119 +2734,129 @@ msgstr ""
"NOM\n"
"[-a | -m]"
-#: locale/programs/locale.c:192
+#: locale/programs/locale.c:190
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_CTYPE al locale per defecte"
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_MESSAGES al locale per defecte"
-#: locale/programs/locale.c:207
+#: locale/programs/locale.c:205
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
-#: locale/programs/locale.c:223
+#: locale/programs/locale.c:221
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
-#: locale/programs/locale.c:519
+#: locale/programs/locale.c:521
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "en preparar l’eixida"
# Més ajudes. ivb
-#: locale/programs/localedef.c:121
+#: locale/programs/localedef.c:112
msgid "Input Files:"
msgstr "Fitxers d’entrada:"
-#: locale/programs/localedef.c:123
+#: locale/programs/localedef.c:114
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Els noms simbòlics dels caràcters es defineixen al FITXER."
-#: locale/programs/localedef.c:125
+#: locale/programs/localedef.c:116
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Les definicions font es troben al FITXER."
-#: locale/programs/localedef.c:127
+#: locale/programs/localedef.c:118
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "El FITXER conté un mapa de noms simbòlics a valors UCS4."
-#: locale/programs/localedef.c:131
+#: locale/programs/localedef.c:122
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Crea fitxers d’eixida encara que s’hagen emès missatges d’avís."
-#: locale/programs/localedef.c:132
-msgid "Create old-style tables"
-msgstr "Crea taules de l’estil antic."
-
# ivb (2001/10/28)
# ivb Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
# ivb Però, el prefix és un prefix d'un camí, com «/usr/local» en
# ivb «/usr/local/share/doc».
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Prefix opcional dels fitxers d’eixida."
-#: locale/programs/localedef.c:134
+#: locale/programs/localedef.c:124
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "S’ajusta estrictament a POSIX."
-#: locale/programs/localedef.c:136
+#: locale/programs/localedef.c:126
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Descarta els avisos i els missatges informatius."
-#: locale/programs/localedef.c:137
+#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "Print more messages"
msgstr "Mostra més missatges."
-#: locale/programs/localedef.c:138
+#: locale/programs/localedef.c:128 locale/programs/localedef.c:131
+#, fuzzy
+#| msgid "warning: "
+msgid "<warnings>"
+msgstr "avís: "
+
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr ""
+
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
+msgstr ""
+
+#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Archive control:"
msgstr "Control d’arxius:"
-#: locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "No afegeix dades noves a l’arxiu."
-#: locale/programs/localedef.c:142
+#: locale/programs/localedef.c:139
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Afegeix a l’arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Reemplaça el contingut existent a l’arxiu."
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Elimina de l’arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
-#: locale/programs/localedef.c:146
+#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "List content of archive"
msgstr "Llista el contingut de l’arxiu."
-#: locale/programs/localedef.c:148
+#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "Fitxer «locale.alias» a consultar en crear l’arxiu."
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:147
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Genera eixida little‐endian."
-#: locale/programs/localedef.c:152
+#: locale/programs/localedef.c:149
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Genera eixida big‐endian."
# ivb (2001/10/28)
# ivb Pose el punt final pq és la descripció curta de l'ordre.
-#: locale/programs/localedef.c:157
+#: locale/programs/localedef.c:154
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Compila una especificació de locale."
-#: locale/programs/localedef.c:160
+#: locale/programs/localedef.c:157
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2859,28 +2866,33 @@ msgstr ""
"[--add-to-archive | --delete-from-archive] FITXER…\n"
"--list-archive [FITXER]"
-#: locale/programs/localedef.c:235
+#: locale/programs/localedef.c:232
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "no s’ha pogut crear el directori per als fitxers d’eixida"
-#: locale/programs/localedef.c:246
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:243
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATAL: el sistema no defineix «_POSIX2_LOCALEDEF»"
-#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
-#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:663 locale/programs/localedef.c:683
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de definició del locale"
-#: locale/programs/localedef.c:288
+#: locale/programs/localedef.c:297
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "no s’han pogut escriure els fitxers d’eixida a «%s»"
-#: locale/programs/localedef.c:380
+#: locale/programs/localedef.c:303
+#, fuzzy
+#| msgid "no output file produced because warnings were issued"
+msgid "no output file produced because errors were issued"
+msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït avisos"
+
+#: locale/programs/localedef.c:431
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2893,12 +2905,11 @@ msgstr ""
" camí als locales : %s\n"
"%s"
-#: locale/programs/localedef.c:582
-#, c-format
+#: locale/programs/localedef.c:631
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "hi ha dependències circulars entre les definicions dels locales"
-#: locale/programs/localedef.c:588
+#: locale/programs/localedef.c:637
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "no es pot afegir una altra volta el locale ja llegit «%s»"
@@ -2937,7 +2948,6 @@ msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "no s’ha pogut canviar el mode del nou arxiu de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:324
-#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "no s’han pogut llegir les dades de l’arxiu de locales"
@@ -3000,44 +3010,44 @@ msgstr "no s’ha pogut afegir a l’arxiu de locales"
# ivb (2002/10/21)
# ivb El fitxer conté àlies de diversos locales (locale.alias).
-#: locale/programs/locarchive.c:1206
+#: locale/programs/locarchive.c:1203
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» d’àlies de locales"
# ivb (2002/10/21)
# ivb És un missatge, no un error.
-#: locale/programs/locarchive.c:1357
+#: locale/programs/locarchive.c:1351
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "S’està afegint «%s»\n"
-#: locale/programs/locarchive.c:1363
+#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»: %s: es descarta"
-#: locale/programs/locarchive.c:1369
+#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "«%s» no és un directori: es descarta"
-#: locale/programs/locarchive.c:1376
+#: locale/programs/locarchive.c:1370
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s»: %s: es descarta"
-#: locale/programs/locarchive.c:1448
+#: locale/programs/locarchive.c:1438
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "el joc de fitxers de locale a «%s» no és complet"
-#: locale/programs/locarchive.c:1512
+#: locale/programs/locarchive.c:1502
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "no s’han pogut llegir tots els fitxers de «%s»: es descarta"
-#: locale/programs/locarchive.c:1584
+#: locale/programs/locarchive.c:1572
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "el locale «%s» no es troba a l’arxiu"
@@ -3051,66 +3061,65 @@ msgstr "l’argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "error de sintaxi: no és a dins d’una secció de definició de locale"
-#: locale/programs/locfile.c:800
+#: locale/programs/locfile.c:799
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida «%s» de la categoria «%s»"
-#: locale/programs/locfile.c:824
+#: locale/programs/locfile.c:822
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "no s’han pogut escriure les dades de la categoria «%s»"
-#: locale/programs/locfile.c:920
+#: locale/programs/locfile.c:917
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer d’eixida «%s» de la categoria «%s»"
-#: locale/programs/locfile.c:956
+#: locale/programs/locfile.c:953
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "cal una cadena com a argument de «copy»"
-#: locale/programs/locfile.c:960
+#: locale/programs/locfile.c:957
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "el nom del locale només ha de contenir caràcters portables"
-#: locale/programs/locfile.c:979
+#: locale/programs/locfile.c:976
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "no s’ha d’indicar cap altra paraula clau quan s’empre «copy»"
-#: locale/programs/locfile.c:993
+#: locale/programs/locfile.c:990
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "la definició «%1$s» no acaba en «END %1$s»"
-#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
-#: locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
+#: locale/programs/repertoire.c:294
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "error de sintaxi a la definició del mapa de repertori: %s"
-#: locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:270
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "no s’ha especificat un valor <Uxxxx> o <Uxxxxxxxx>"
# ivb (2001/11/05)
# ivb Apareix quan no es troba el repertori en un arbre de repertoris.
-#: locale/programs/repertoire.c:331
-#, c-format
+#: locale/programs/repertoire.c:330
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "no s’ha pogut afegir el nou mapa de repertori"
-#: locale/programs/repertoire.c:342
+#: locale/programs/repertoire.c:341
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
-#: login/programs/pt_chown.c:78
+#: login/programs/pt_chown.c:79
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Estableix el propietari, grup i permisos d’accés del pseudo‐terminal esclau corresponent al pseudo‐terminal mestre passat en el descriptor de fitxer %d. Aquest és el programa auxiliar per a la funció grantpt(), i no està pensat per a ser executat directament des de la línia d’ordres.\n"
-#: login/programs/pt_chown.c:92
+#: login/programs/pt_chown.c:93
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
@@ -3121,33 +3130,33 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: login/programs/pt_chown.c:198
+#: login/programs/pt_chown.c:204
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "sobren arguments"
-#: login/programs/pt_chown.c:206
+#: login/programs/pt_chown.c:212
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "ha d’estar instal·lat amb setuid a «root»"
-#: malloc/mcheck.c:346
+#: malloc/mcheck.c:344
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "la memòria és consistent; la biblioteca té errors\n"
-#: malloc/mcheck.c:349
+#: malloc/mcheck.c:347
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "s’ha sobreescrit la memòria d’abans del bloc reservat\n"
-#: malloc/mcheck.c:352
+#: malloc/mcheck.c:350
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "s’ha sobreescrit la memòria de després del bloc reservat\n"
-#: malloc/mcheck.c:355
+#: malloc/mcheck.c:353
msgid "block freed twice\n"
msgstr "s’ha alliberat el bloc dues voltes\n"
-#: malloc/mcheck.c:358
+#: malloc/mcheck.c:356
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "el valor de «mcheck_status» és estrany; la biblioteca té errors\n"
@@ -3283,7 +3292,7 @@ msgstr "error desconegut del sistema"
msgid "unable to free arguments"
msgstr "no s’han pogut alliberar els arguments"
-#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:137
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:825 nis/ypclnt.c:914 posix/regcomp.c:135
#: sysdeps/gnu/errlist.c:21
msgid "Success"
msgstr "Èxit"
@@ -3324,8 +3333,8 @@ msgstr "Error genèric del sistema"
msgid "First/next chain broken"
msgstr "S’ha trencat la cadena de primer/següent"
-#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:158
+#. TRANS The file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:870 sysdeps/gnu/errlist.c:158
msgid "Permission denied"
msgstr "S’ha denegat el permís"
@@ -3481,138 +3490,138 @@ msgstr "No s’ha pogut crear un procés al servidor"
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "El servidor mestre es troba ocupat, es replanifica el bolcat complet"
-#: nis/nis_local_names.c:121
+#: nis/nis_local_names.c:122
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "L’entrada LOCAL de l’UID %d al directori «%s» no és única\n"
# ivb (2001/10/30)
# ivb Crec que es refereix a un tipus de servei de noms -> masculí.
-#: nis/nis_print.c:51
+#: nis/nis_print.c:52
msgid "UNKNOWN"
msgstr "DESCONEGUT"
# ivb (2001/11/01)
# ivb D'acord amb «nis/rpcsvc/nis_object.x».
-#: nis/nis_print.c:109
+#: nis/nis_print.c:110
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "OBJECTE NO INICIAT\n"
-#: nis/nis_print.c:112
+#: nis/nis_print.c:113
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "CAP OBJECTE\n"
-#: nis/nis_print.c:115
+#: nis/nis_print.c:116
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "DIRECTORI\n"
-#: nis/nis_print.c:118
+#: nis/nis_print.c:119
msgid "GROUP\n"
msgstr "GRUP\n"
-#: nis/nis_print.c:121
+#: nis/nis_print.c:122
msgid "TABLE\n"
msgstr "TAULA\n"
-#: nis/nis_print.c:124
+#: nis/nis_print.c:125
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ENTRADA\n"
-#: nis/nis_print.c:127
+#: nis/nis_print.c:128
msgid "LINK\n"
msgstr "ENLLAÇ\n"
-#: nis/nis_print.c:130
+#: nis/nis_print.c:131
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "PRIVAT\n"
-#: nis/nis_print.c:133
+#: nis/nis_print.c:134
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Objecte desconegut)\n"
-#: nis/nis_print.c:167
+#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Nom : «%s»\n"
-#: nis/nis_print.c:168
+#: nis/nis_print.c:169
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Tipus : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:173
+#: nis/nis_print.c:174
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Servidor mestre :\n"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a un servidor rèplica, no a replicar.
-#: nis/nis_print.c:175
+#: nis/nis_print.c:176
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Rèplica :\n"
-#: nis/nis_print.c:176
+#: nis/nis_print.c:177
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNom : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:177
+#: nis/nis_print.c:178
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tClau pública: "
-#: nis/nis_print.c:181
+#: nis/nis_print.c:182
msgid "None.\n"
msgstr "Cap.\n"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Xicoteta diferència-Home de l'infern ;)
-#: nis/nis_print.c:184
+#: nis/nis_print.c:185
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie‐Hellmann (%d bits)\n"
-#: nis/nis_print.c:189
+#: nis/nis_print.c:190
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bits)\n"
-#: nis/nis_print.c:192
+#: nis/nis_print.c:193
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
# ivb (2001/10/30)
# ivb Es refereix a una clau pública -> femení.
-#: nis/nis_print.c:195
+#: nis/nis_print.c:196
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Desconeguda (tipus = %d, bits = %d)\n"
-#: nis/nis_print.c:206
+#: nis/nis_print.c:207
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tAdreces universals (%u)\n"
-#: nis/nis_print.c:228
+#: nis/nis_print.c:229
msgid "Time to live : "
msgstr "Temps de vida : "
-#: nis/nis_print.c:230
+#: nis/nis_print.c:231
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Drets d’accés per defecte :\n"
-#: nis/nis_print.c:239
+#: nis/nis_print.c:240
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTipus : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:240
+#: nis/nis_print.c:241
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tDrets d’accés: "
-#: nis/nis_print.c:254
+#: nis/nis_print.c:255
msgid "Group Flags :"
msgstr "Senyaladors del grup :"
-#: nis/nis_print.c:257
+#: nis/nis_print.c:258
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
@@ -3620,12 +3629,12 @@ msgstr ""
"\n"
"Membres del grup :\n"
-#: nis/nis_print.c:269
+#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Tipus de taula : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:270
+#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Nombre de columnes : %d\n"
@@ -3633,85 +3642,85 @@ msgstr "Nombre de columnes : %d\n"
# ivb (2000/10/28)
# ivb Açò és correcte segons nis/rpcsvc/nis_object.x, és «caràcter
# ivb separador» i no «separador de caràcters».
-#: nis/nis_print.c:271
+#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Caràcter separador : %c\n"
-#: nis/nis_print.c:272
+#: nis/nis_print.c:273
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Camí de cerca : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:273
+#: nis/nis_print.c:274
msgid "Columns :\n"
msgstr "Columnes :\n"
-#: nis/nis_print.c:276
+#: nis/nis_print.c:277
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNom : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:278
+#: nis/nis_print.c:279
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tAtributs : "
-#: nis/nis_print.c:280
+#: nis/nis_print.c:281
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tDrets d’accés : "
-#: nis/nis_print.c:290
+#: nis/nis_print.c:291
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Tipus de l’objecte enllaçat : "
-#: nis/nis_print.c:292
+#: nis/nis_print.c:293
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Enllaçat amb : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:302
+#: nis/nis_print.c:303
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tDades de l’entrada de tipus «%s»\n"
-#: nis/nis_print.c:305
+#: nis/nis_print.c:306
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] — [%u octets] "
-#: nis/nis_print.c:308
+#: nis/nis_print.c:309
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Dades xifrades\n"
-#: nis/nis_print.c:310
+#: nis/nis_print.c:311
msgid "Binary data\n"
msgstr "Dades binàries\n"
-#: nis/nis_print.c:326
+#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Nom de l’objecte : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:327
+#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Directori : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:328
+#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Propietari : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:329
+#: nis/nis_print.c:330
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Grup : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:330
+#: nis/nis_print.c:331
msgid "Access Rights : "
msgstr "Drets d’accés : "
-#: nis/nis_print.c:332
+#: nis/nis_print.c:333
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3720,90 +3729,90 @@ msgstr ""
"\n"
"Temps de vida : "
-#: nis/nis_print.c:335
+#: nis/nis_print.c:336
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Data de creació : %s"
-#: nis/nis_print.c:337
+#: nis/nis_print.c:338
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Data modificació : %s"
-#: nis/nis_print.c:338
+#: nis/nis_print.c:339
msgid "Object Type : "
msgstr "Tipus d’objecte : "
-#: nis/nis_print.c:358
+#: nis/nis_print.c:359
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Longitud de les dades = %u\n"
-#: nis/nis_print.c:372
+#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Estat : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:373
+#: nis/nis_print.c:374
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Nombre d’objectes : %u\n"
-#: nis/nis_print.c:377
+#: nis/nis_print.c:378
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Objecte #%d:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:116
+#: nis/nis_print_group_entry.c:117
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Entrada de grup per al grup «%s.%s»:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:124
+#: nis/nis_print_group_entry.c:125
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Membres explícits:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:129
+#: nis/nis_print_group_entry.c:130
msgid " No explicit members\n"
msgstr " No hi ha membres explícits.\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:132
+#: nis/nis_print_group_entry.c:133
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Membres implícits:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:137
+#: nis/nis_print_group_entry.c:138
msgid " No implicit members\n"
msgstr " No hi ha membres implícits.\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:140
+#: nis/nis_print_group_entry.c:141
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Membres recursius:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:145
+#: nis/nis_print_group_entry.c:146
msgid " No recursive members\n"
msgstr " No hi ha membres recursius.\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:148
+#: nis/nis_print_group_entry.c:149
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " No‐membres explícits:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:153
+#: nis/nis_print_group_entry.c:154
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " No hi ha no‐membres explícits.\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:156
+#: nis/nis_print_group_entry.c:157
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " No‐membres implícits:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:161
+#: nis/nis_print_group_entry.c:162
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " No hi ha no‐membres implícits.\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:164
+#: nis/nis_print_group_entry.c:165
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " No‐membres recursius:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:169
+#: nis/nis_print_group_entry.c:170
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " No hi ha no‐membres recursius.\n"
@@ -3845,102 +3854,102 @@ msgstr "netname2user: l’entrada LOCAL de «%s» al directori «%s» no és ún
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: no ha de tenir l’UID 0"
-#: nis/ypclnt.c:834
+#: nis/ypclnt.c:828
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Els arguments de la petició són incorrectes"
-#: nis/ypclnt.c:837
+#: nis/ypclnt.c:831
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "El procediment RPC ha fallat en una operació NIS"
-#: nis/ypclnt.c:840
+#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "No s’ha pogut enllaçar amb el servidor d’aquest domini"
-#: nis/ypclnt.c:843
+#: nis/ypclnt.c:837
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "El mapa no és al domini del servidor"
-#: nis/ypclnt.c:846
+#: nis/ypclnt.c:840
msgid "No such key in map"
msgstr "La clau no és al mapa"
-#: nis/ypclnt.c:849
+#: nis/ypclnt.c:843
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Error intern de NIS"
-#: nis/ypclnt.c:852
+#: nis/ypclnt.c:846
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "No s’ha pogut assignar un recurs local"
-#: nis/ypclnt.c:855
+#: nis/ypclnt.c:849
msgid "No more records in map database"
msgstr "No hi ha més registres a la base de dades del mapa"
-#: nis/ypclnt.c:858
+#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "No s’ha pogut comunicar amb el mapador de ports"
-#: nis/ypclnt.c:861
+#: nis/ypclnt.c:855
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "No s’ha pogut comunicar amb «ypbind»"
-#: nis/ypclnt.c:864
+#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "No s’ha pogut comunicar amb «ypserv»"
-#: nis/ypclnt.c:867
+#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Local domain name not set"
msgstr "No s’ha establert nom del domini local"
-#: nis/ypclnt.c:870
+#: nis/ypclnt.c:864
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "La base de dades de mapes NIS és feta malbé"
-#: nis/ypclnt.c:873
+#: nis/ypclnt.c:867
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Les versions de client i servidor NIS difereixen; no es pot donar servei"
-#: nis/ypclnt.c:879
+#: nis/ypclnt.c:873
msgid "Database is busy"
msgstr "La base de dades es troba ocupada"
-#: nis/ypclnt.c:882
+#: nis/ypclnt.c:876
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Codi d’error desconegut de NIS"
-#: nis/ypclnt.c:922
+#: nis/ypclnt.c:917
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Error intern de «ypbind»"
-#: nis/ypclnt.c:925
+#: nis/ypclnt.c:920
msgid "Domain not bound"
msgstr "El domini no és vinculat"
-#: nis/ypclnt.c:928
+#: nis/ypclnt.c:923
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "No s’han pogut assignar recursos del sistema"
-#: nis/ypclnt.c:931
+#: nis/ypclnt.c:926
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Error desconegut de «ypbind»"
-#: nis/ypclnt.c:972
+#: nis/ypclnt.c:967
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: no s’ha pogut convertir el nom d’estació a nom de xarxa\n"
-#: nis/ypclnt.c:990
+#: nis/ypclnt.c:985
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: no s’ha pogut obtenir l’adreça del servidor\n"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:485
+#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:452
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «hosts»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:487
+#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:454
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «hosts»"
@@ -3982,150 +3991,135 @@ msgstr "neteja de la memòria cau de «%s», hora %ld"
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "es considera l’entrada %s «%s», expiració %<PRIu64>"
-#: nscd/connections.c:553
+#: nscd/connections.c:520
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "el fitxer de base de dades persistent «%s» no és vàlid: %s"
-#: nscd/connections.c:561
+#: nscd/connections.c:528
msgid "uninitialized header"
msgstr "la capçalera no es troba iniciada"
-#: nscd/connections.c:566
+#: nscd/connections.c:533
msgid "header size does not match"
msgstr "la mida de la capçalera no concorda"
-#: nscd/connections.c:576
+#: nscd/connections.c:543
msgid "file size does not match"
msgstr "la mida del fitxer no concorda"
-#: nscd/connections.c:593
+#: nscd/connections.c:560
msgid "verification failed"
msgstr "la verificació ha fallat"
-#: nscd/connections.c:607
+#: nscd/connections.c:574
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "la mida de taula suggerida per a la base de dades «%s» és major que la de la base de dades persistent"
-#: nscd/connections.c:618 nscd/connections.c:702
+#: nscd/connections.c:585 nscd/connections.c:669
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "no s’ha pogut crear un descriptor de només lectura per a «%s»; no s’emprarà mmap()"
-#: nscd/connections.c:634
+#: nscd/connections.c:601
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "no s’ha pogut accedir a «%s»"
-#: nscd/connections.c:682
+#: nscd/connections.c:649
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "la base de dades de «%s» està corrupta o sent emprada concurrentment; elimineu «%s» manualment si cal i reinicieu"
-#: nscd/connections.c:688
+#: nscd/connections.c:655
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "no s’ha pogut crear «%s»; no s’emprarà una base de dades persistent"
-#: nscd/connections.c:691
+#: nscd/connections.c:658
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "no s’ha pogut crear «%s»; no es podrà compartir"
-#: nscd/connections.c:762
+#: nscd/connections.c:729
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "no s’ha pogut escriure al fitxer de base de dades «%s»: %s"
-#: nscd/connections.c:801
-#, c-format
-msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-
-#: nscd/connections.c:850
+#: nscd/connections.c:785
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "no s’ha pogut obrir el connector: %s"
-#: nscd/connections.c:870 nscd/connections.c:934
-#, c-format
-msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
-msgstr "no s’ha pogut canviar el connector al mode no blocador: %s"
-
-#: nscd/connections.c:878 nscd/connections.c:944
-#, c-format
-msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
-msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s"
-
-#: nscd/connections.c:891
+#: nscd/connections.c:804
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "no s’ha pogut habilitar el connector per a acceptar connexions: %s"
# Cap de les 2 usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:973
+#: nscd/connections.c:861
#, c-format
msgid "disabled inotify-based monitoring for file `%s': %s"
msgstr "s’inhabilita la vigilància «inotify» per al fitxer «%s»: %s"
# No usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:977
+#: nscd/connections.c:865
#, c-format
msgid "monitoring file `%s` (%d)"
msgstr "s’està vigilant el fitxer «%s» (%d)"
# Cap de les 2 usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:990
+#: nscd/connections.c:878
#, c-format
msgid "disabled inotify-based monitoring for directory `%s': %s"
msgstr "s’inhabilita la vigilància «inotify» per al directori «%s»: %s"
# Missatge de depuració. ivb
# No usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:994
+#: nscd/connections.c:882
#, c-format
msgid "monitoring directory `%s` (%d)"
msgstr "s’està vigilant el directori «%s» (%d)"
# Cap usa quote(). ivb
# Missatge de depuració. ivb
-#: nscd/connections.c:1022
+#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "monitoring file %s for database %s"
msgstr "s’està vigilant el fitxer «%s» per a la base de dades «%s»"
# Cap usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:1032
+#: nscd/connections.c:920
#, c-format
msgid "stat failed for file `%s'; will try again later: %s"
msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer «%s», es tornarà a provar: %s"
-#: nscd/connections.c:1151
+#: nscd/connections.c:1039
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "es proporciona accés al descriptor de fitxer %d, per a «%s»"
-#: nscd/connections.c:1163
+#: nscd/connections.c:1051
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "no s’ha pogut atendre la petició amb versió antiga %d; la versió actual és %d"
-#: nscd/connections.c:1185
+#: nscd/connections.c:1074
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "no s’atén la petició de %ld per manca de permisos"
-#: nscd/connections.c:1190
+#: nscd/connections.c:1079
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "no s’atén la petició de «%s» (%ld) per manca de permisos"
-#: nscd/connections.c:1195
+#: nscd/connections.c:1084
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "no s’atén la petició per manca de permisos"
-#: nscd/connections.c:1233 nscd/connections.c:1286
+#: nscd/connections.c:1122 nscd/connections.c:1148
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "no s’ha pogut escriure el resultat: %s"
@@ -4135,171 +4129,167 @@ msgstr "no s’ha pogut escriure el resultat: %s"
# ivb dimoni «nscd» per consultar la memòria cau o invalidar-la. Per
# ivb això faig servir «programa de control» (com «ndc» amb «named» o
# ivb «chronyc» amb «chronyd»).
-#: nscd/connections.c:1377
+#: nscd/connections.c:1239
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "error en obtenir l’identificador del programa de control: %s"
-#: nscd/connections.c:1437
-#, c-format
-msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+#: nscd/connections.c:1349
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %m; disabling paranoia mode"
msgstr "no s’ha pogut obrir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-#: nscd/connections.c:1451
-#, c-format
-msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr "no s’ha pogut llegir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-
-#: nscd/connections.c:1491
+#: nscd/connections.c:1372
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "no s’ha pogut tornar a l’UID vell: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-#: nscd/connections.c:1501
+#: nscd/connections.c:1383
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "no s’ha pogut tornar al GID vell: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-#: nscd/connections.c:1514
+#: nscd/connections.c:1397
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "no s’ha pogut tornar al directori vell de treball: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-#: nscd/connections.c:1560
+#: nscd/connections.c:1444
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "ha fallat la reexecució: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-#: nscd/connections.c:1569
+#: nscd/connections.c:1453
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "no s’ha pogut canviar el directori de treball a «/»: %s"
-#: nscd/connections.c:1762
+#: nscd/connections.c:1637
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "lectura incompleta en llegir la petició: %s"
-#: nscd/connections.c:1795
+#: nscd/connections.c:1670
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "la longitud de la clau de la petició és massa gran: %d"
-#: nscd/connections.c:1808
+#: nscd/connections.c:1683
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "lectura incompleta en llegir la clau de la petició: %s"
-#: nscd/connections.c:1818
+#: nscd/connections.c:1693
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: s’ha rebut una petició (amb versió %d) del PID %ld"
-#: nscd/connections.c:1823
+#: nscd/connections.c:1698
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: s’ha rebut una petició (amb versió %d)"
# No usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:1963
+#: nscd/connections.c:1838
#, c-format
msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
msgstr "s’ha descartat l’esdeveniment d’«inotify» per a «%s» (el fitxer existeix)"
# No usa quote(), el segon és «moved» o «deleted». ivb
# FIXME: Inner verb cannot be translated! ivb
-#: nscd/connections.c:1968
+#: nscd/connections.c:1843
#, c-format
msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
msgstr "el fitxer vigilat «%s» ha estat %s, se n’elimina el monitor"
# Cap usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:1976 nscd/connections.c:2018
+#: nscd/connections.c:1851 nscd/connections.c:1893
#, c-format
msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
msgstr "no s’ha pogut eliminar el monitor del fitxer «%s»: %s"
# No usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:1991
+#: nscd/connections.c:1866
#, c-format
msgid "monitored file `%s` was written to"
msgstr "el fitxer vigilat «%s» ha rebut una escriptura"
# No usa quote(), el segon és «moved» o «deleted». ivb
# FIXME: Inner verb cannot be translated! ivb
-#: nscd/connections.c:2015
+#: nscd/connections.c:1890
#, c-format
msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
msgstr "el directori pare vigilat «%s» ha estat %s, s’elimina el monitor per a «%s»"
# No usa quote(), el segon és «created» o «moved into place». ivb
# FIXME: Inner verb cannot be translated! ivb
-#: nscd/connections.c:2041
+#: nscd/connections.c:1916
#, c-format
msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
msgstr "el fitxer vigilat «%s» ha estat %s, se n’afegeix el monitor"
# Cap dels 2 usa quote(). ivb
-#: nscd/connections.c:2053
+#: nscd/connections.c:1928
#, c-format
msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
msgstr "no s’ha pogut afegir un monitor per al fitxer «%s»: %s"
-#: nscd/connections.c:2247 nscd/connections.c:2428
+#: nscd/connections.c:2106 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
msgstr "s’inhabilita la vigilància «inotify» per l’error de lectura amb codi %d"
-#: nscd/connections.c:2543
+#: nscd/connections.c:2386
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "no s’ha pogut iniciar la variable condicional"
-#: nscd/connections.c:2551
+#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "no s’ha pogut iniciar el fil d’execució de neteja; s’està finalitzant"
-#: nscd/connections.c:2565
+#: nscd/connections.c:2408
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "no s’ha pogut iniciar cap fil d’execució treballador; s’està finalitzant"
-#: nscd/connections.c:2620 nscd/connections.c:2622 nscd/connections.c:2638
-#: nscd/connections.c:2648 nscd/connections.c:2666 nscd/connections.c:2677
-#: nscd/connections.c:2687
+#: nscd/connections.c:2463 nscd/connections.c:2465 nscd/connections.c:2481
+#: nscd/connections.c:2491 nscd/connections.c:2509 nscd/connections.c:2520
+#: nscd/connections.c:2530
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "no s’ha pogut executar «nscd» com a l’usuari «%s»"
-#: nscd/connections.c:2640
+#: nscd/connections.c:2483
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "ha fallat getgrouplist() inicial"
-#: nscd/connections.c:2649
+#: nscd/connections.c:2492
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "ha fallat getgrouplist()"
-#: nscd/connections.c:2667
+#: nscd/connections.c:2510
msgid "setgroups failed"
msgstr "ha fallat setgroups()"
-#: nscd/grpcache.c:405 nscd/hstcache.c:432 nscd/initgrcache.c:411
-#: nscd/pwdcache.c:383 nscd/servicescache.c:338
+#: nscd/grpcache.c:385 nscd/hstcache.c:402 nscd/initgrcache.c:385
+#: nscd/pwdcache.c:363 nscd/servicescache.c:310
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "escriptura incompleta a «%s»: %s"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/grpcache.c:450 nscd/initgrcache.c:78
+#: nscd/grpcache.c:430 nscd/initgrcache.c:81
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «group»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/grpcache.c:452 nscd/initgrcache.c:80
+#: nscd/grpcache.c:432 nscd/initgrcache.c:83
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «group»"
-#: nscd/grpcache.c:531
+#: nscd/grpcache.c:492
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "«%s» no és un identificador numèric de grup vàlid"
@@ -4327,13 +4317,13 @@ msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «netgroup»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/netgroupcache.c:495
+#: nscd/netgroupcache.c:469
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "no s’ha trobat «%s (%s,%s,%s)» a la memòria cau de «netgroup»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/netgroupcache.c:498
+#: nscd/netgroupcache.c:472
#, c-format
msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "es torna a carregar «%s (%s,%s,%s)» a la memòria cau de «netgroup»"
@@ -4389,7 +4379,7 @@ msgstr "Empra una memòria cau diferent per a cada usuari."
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "Dimoni de memòria cau del servei de noms."
-#: nscd/nscd.c:155 nss/getent.c:1007 nss/makedb.c:206
+#: nscd/nscd.c:155 nss/getent.c:967 nss/makedb.c:206
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "el nombre d’arguments és incorrecte"
@@ -4422,7 +4412,7 @@ msgstr "no s’ha pogut canviar el directori de treball a «/»"
msgid "Could not create log file"
msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer de registre"
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:194
+#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
#, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "escriptura incompleta"
@@ -4437,7 +4427,7 @@ msgstr "no s’ha pogut llegir l’ACK d’invalidació"
msgid "invalidation failed"
msgstr "la invalidació ha fallat"
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "només root pot emprar aquesta opció"
@@ -4522,35 +4512,35 @@ msgstr "no s’ha pogut obtenir el directori de treball actual: %s; s’inhabili
msgid "maximum file size for %s database too small"
msgstr "la mida màxima de fitxer per a la base de dades «%s» és massa menuda"
-#: nscd/nscd_stat.c:144
+#: nscd/nscd_stat.c:159
#, c-format
msgid "cannot write statistics: %s"
msgstr "no s’han pogut escriure les estadístiques: %s"
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:174
msgid "yes"
msgstr "sí"
-#: nscd/nscd_stat.c:160
+#: nscd/nscd_stat.c:175
msgid "no"
msgstr "no"
-#: nscd/nscd_stat.c:171
+#: nscd/nscd_stat.c:186
#, c-format
msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
msgstr "només root o %s pot emprar aquesta opció"
-#: nscd/nscd_stat.c:182
+#: nscd/nscd_stat.c:197
#, c-format
msgid "nscd not running!\n"
msgstr "nscd no està en marxa\n"
-#: nscd/nscd_stat.c:206
+#: nscd/nscd_stat.c:221
#, c-format
msgid "cannot read statistics data"
msgstr "no s’han pogut llegir les dades estadístiques"
-#: nscd/nscd_stat.c:209
+#: nscd/nscd_stat.c:224
#, c-format
msgid ""
"nscd configuration:\n"
@@ -4561,28 +4551,28 @@ msgstr ""
"\n"
"%15d nivell de depuració del servidor\n"
-#: nscd/nscd_stat.c:233
+#: nscd/nscd_stat.c:248
#, c-format
msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus de funcionament del servidor\n"
-#: nscd/nscd_stat.c:236
+#: nscd/nscd_stat.c:251
#, c-format
msgid " %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr " %2uh %2um %2lus de funcionament del servidor\n"
-#: nscd/nscd_stat.c:238
+#: nscd/nscd_stat.c:253
#, c-format
msgid " %2um %2lus server runtime\n"
msgstr " %2um %2lus de funcionament del servidor\n"
-#: nscd/nscd_stat.c:240
+#: nscd/nscd_stat.c:255
#, c-format
msgid " %2lus server runtime\n"
msgstr " %2lus de funcionament del servidor\n"
# FIXME: interval, not internal. ivb
-#: nscd/nscd_stat.c:242
+#: nscd/nscd_stat.c:257
#, c-format
msgid ""
"%15d current number of threads\n"
@@ -4600,7 +4590,7 @@ msgstr ""
"%15u nombre de recàrregues\n"
# El primer camp és passwd, group, shadow... ivb
-#: nscd/nscd_stat.c:277
+#: nscd/nscd_stat.c:292
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4652,18 +4642,20 @@ msgstr ""
"%15s comprovar «/etc/%s» per si hi ha hagut canvis?\n"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/pwdcache.c:428
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «passwd»"
+#: nscd/pwdcache.c:407
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+msgid "Haven't found \"%s\" in user database cache!"
+msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «hosts»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/pwdcache.c:430
-#, c-format
-msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
-msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «passwd»"
+#: nscd/pwdcache.c:409
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
+msgid "Reloading \"%s\" in user database cache!"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «hosts»"
-#: nscd/pwdcache.c:511
+#: nscd/pwdcache.c:471
#, c-format
msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
msgstr "«%s» no és un identificador numèric d’usuari vàlid"
@@ -4774,53 +4766,59 @@ msgstr ""
"%15u fallades de CAV\n"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/servicescache.c:387
+#: nscd/servicescache.c:358
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «services»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
-#: nscd/servicescache.c:389
+#: nscd/servicescache.c:360
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «services»"
-#: nss/getent.c:53
+#: nss/getent.c:54
msgid "database [key ...]"
msgstr "BASE_DE_DADES [CLAU…]"
-#: nss/getent.c:58
+#: nss/getent.c:59
msgid "CONFIG"
msgstr "CONFIG"
# Més ajudes. ivb
-#: nss/getent.c:58
+#: nss/getent.c:59
msgid "Service configuration to be used"
msgstr "Configuració a emprar del servei."
-#: nss/getent.c:59
+#: nss/getent.c:60
msgid "disable IDN encoding"
msgstr "Inhabilita la codificació IDN."
-#: nss/getent.c:64
+#: nss/getent.c:65
msgid "Get entries from administrative database."
msgstr "Obté entrades de les bases de dades d’administració."
-#: nss/getent.c:148 nss/getent.c:477 nss/getent.c:522
+#: nss/getent.c:149 nss/getent.c:442 nss/getent.c:489
#, c-format
msgid "Enumeration not supported on %s\n"
msgstr "no es permet l’enumeració sobre «%s»\n"
-#: nss/getent.c:921
+#: nss/getent.c:497 nss/getent.c:510
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not create log file"
+msgid "Could not allocate group list: %m\n"
+msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer de registre"
+
+#: nss/getent.c:881
#, c-format
msgid "Unknown database name"
msgstr "el nom de la base de dades no és conegut"
-#: nss/getent.c:951
+#: nss/getent.c:911
msgid "Supported databases:\n"
msgstr "Bases de dades acceptades:\n"
-#: nss/getent.c:1017
+#: nss/getent.c:977
#, c-format
msgid "Unknown database: %s\n"
msgstr "la base de dades no és coneguda: %s\n"
@@ -4890,57 +4888,57 @@ msgstr "ha fallat stat() sobre el nou fitxer temporal"
msgid "cannot rename temporary file"
msgstr "no s’ha pogut reanomenar el fitxer temporal"
-#: nss/makedb.c:531 nss/makedb.c:554
+#: nss/makedb.c:527 nss/makedb.c:550
#, c-format
msgid "cannot create search tree"
msgstr "no s’ha pogut crear l’arbre de cerca"
-#: nss/makedb.c:560
+#: nss/makedb.c:556
msgid "duplicate key"
msgstr "la clau és duplicada"
-#: nss/makedb.c:572
+#: nss/makedb.c:568
#, c-format
msgid "problems while reading `%s'"
msgstr "problemes en llegir «%s»"
-#: nss/makedb.c:799
+#: nss/makedb.c:795
#, c-format
msgid "failed to write new database file"
msgstr "no s’ha pogut escriure el nou fitxer de base de dades"
-#: nss/makedb.c:812
+#: nss/makedb.c:808
#, c-format
msgid "cannot stat database file"
msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer de base de dades"
-#: nss/makedb.c:817
+#: nss/makedb.c:813
#, c-format
msgid "cannot map database file"
msgstr "no s’ha pogut mapar el fitxer de base de dades"
-#: nss/makedb.c:820
+#: nss/makedb.c:816
#, c-format
msgid "file not a database file"
msgstr "el fitxer no és un fitxer de base dades"
-#: nss/makedb.c:871
+#: nss/makedb.c:867
#, c-format
msgid "cannot set file creation context for `%s'"
msgstr "no s’ha pogut establir el context de creació per a «%s»"
-#: posix/getconf.c:400
+#: posix/getconf.c:417
#, c-format
msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
msgstr "Forma d’ús: %s [-v ESPECIFICACIÓ] NOM_DE_VARIABLE [CAMÍ]\n"
# S’alinea amb el nom de programa de dalt. ivb
-#: posix/getconf.c:403
+#: posix/getconf.c:420
#, c-format
msgid " %s -a [pathname]\n"
msgstr " %s -a [CAMÍ]\n"
-#: posix/getconf.c:479
+#: posix/getconf.c:496
#, c-format
msgid ""
"Usage: getconf [-v SPEC] VAR\n"
@@ -4959,207 +4957,193 @@ msgstr ""
"de compilació indicat.\n"
"\n"
-#: posix/getconf.c:537
+#: posix/getconf.c:572
#, c-format
msgid "unknown specification \"%s\""
msgstr "l’especificació «%s» no és coneguda"
-#: posix/getconf.c:589
+#: posix/getconf.c:624
#, c-format
msgid "Couldn't execute %s"
msgstr "no s’ha pogut executar «%s»"
# ivb (2001/11/01)
# ivb Es refereix a variables de configuració -> femení.
-#: posix/getconf.c:633 posix/getconf.c:649
+#: posix/getconf.c:669 posix/getconf.c:685
msgid "undefined"
msgstr "indefinida"
-#: posix/getconf.c:671
+#: posix/getconf.c:707
#, c-format
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "la variable «%s» no és reconeguda"
-#: posix/getopt.c:592 posix/getopt.c:621
-#, c-format
-msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
+#: posix/getopt.c:277
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
+msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: l’opció «-W %s» és ambigua\n"
+
+#: posix/getopt.c:283
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
+msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: l’opció «%s» és ambigua; possibilitats:"
-#: posix/getopt.c:662 posix/getopt.c:666
-#, c-format
-msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: l’opció «--%s» no admet arguments\n"
+#: posix/getopt.c:318
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
+msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
+msgstr "%s: l’opció «%c%s» no és reconeguda\n"
-#: posix/getopt.c:675 posix/getopt.c:680
-#, c-format
-msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
+#: posix/getopt.c:344
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: l’opció «%c%s» no admet arguments\n"
-#: posix/getopt.c:723 posix/getopt.c:742
-#, c-format
-msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
+#: posix/getopt.c:359
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
+msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: l’opció «--%s» necessita un argument\n"
-#: posix/getopt.c:780 posix/getopt.c:783
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
-msgstr "%s: l’opció «--%s» no és reconeguda\n"
-
-#: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:794
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
-msgstr "%s: l’opció «%c%s» no és reconeguda\n"
-
-#: posix/getopt.c:843 posix/getopt.c:846
+#: posix/getopt.c:620
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
msgstr "%s: l’opció «%c» no és vàlida\n"
-#: posix/getopt.c:899 posix/getopt.c:916 posix/getopt.c:1126
-#: posix/getopt.c:1144
+#: posix/getopt.c:635 posix/getopt.c:681
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
msgstr "%s: l’opció «%c» necessita un argument\n"
-#: posix/getopt.c:972 posix/getopt.c:988
-#, c-format
-msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: l’opció «-W %s» és ambigua\n"
-
-#: posix/getopt.c:1012 posix/getopt.c:1030
-#, c-format
-msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: l’opció «-W %s» no admet arguments\n"
-
-#: posix/getopt.c:1051 posix/getopt.c:1069
-#, c-format
-msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: l’opció «-W %s» necessita un argument\n"
-
-#: posix/regcomp.c:140
+#: posix/regcomp.c:138
msgid "No match"
msgstr "No hi ha cap coincidència"
-#: posix/regcomp.c:143
+#: posix/regcomp.c:141
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "L’expressió regular no és vàlida"
-#: posix/regcomp.c:146
+#: posix/regcomp.c:144
msgid "Invalid collation character"
msgstr "El caràcter d’ordenació no és vàlid"
-#: posix/regcomp.c:149
+#: posix/regcomp.c:147
msgid "Invalid character class name"
msgstr "El nom de la classe de caràcters no és vàlid"
-#: posix/regcomp.c:152
+#: posix/regcomp.c:150
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Hi ha una barra invertida sobrant al final"
-#: posix/regcomp.c:155
+#: posix/regcomp.c:153
msgid "Invalid back reference"
msgstr "La referència cap enrere no és vàlida"
-#: posix/regcomp.c:158
-msgid "Unmatched [ or [^"
+#: posix/regcomp.c:156
+#, fuzzy
+#| msgid "Unmatched [ or [^"
+msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
msgstr "«[» o «[^» desaparellat"
-#: posix/regcomp.c:161
+#: posix/regcomp.c:159
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "«(» o «\\(» desaparellat"
-#: posix/regcomp.c:164
+#: posix/regcomp.c:162
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "«\\{» desaparellat"
-#: posix/regcomp.c:167
+#: posix/regcomp.c:165
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "El contingut de «\\{\\}» no és vàlid"
-#: posix/regcomp.c:170
+#: posix/regcomp.c:168
msgid "Invalid range end"
msgstr "El final del rang no és vàlid"
-#: posix/regcomp.c:173
+#: posix/regcomp.c:171
msgid "Memory exhausted"
msgstr "La memòria s’ha exhaurit"
-#: posix/regcomp.c:176
+#: posix/regcomp.c:174
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "L’expressió regular precedent és incorrecta"
-#: posix/regcomp.c:179
+#: posix/regcomp.c:177
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Fi prematura de l’expressió regular"
-#: posix/regcomp.c:182
+#: posix/regcomp.c:180
msgid "Regular expression too big"
msgstr "L’expressió regular és massa llarga"
-#: posix/regcomp.c:185
+#: posix/regcomp.c:183
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "«)» o «\\)» desaparellat"
-#: posix/regcomp.c:685
+#: posix/regcomp.c:689
msgid "No previous regular expression"
msgstr "No hi ha expressió regular prèvia"
-#: posix/wordexp.c:1851
+#: posix/wordexp.c:1815
msgid "parameter null or not set"
msgstr "el paràmetre és nul o no s’ha establert"
-#: resolv/herror.c:68
+#: resolv/herror.c:63
msgid "Resolver Error 0 (no error)"
msgstr "Error 0 al sistema de resolució (cap error)"
-#: resolv/herror.c:69
+#: resolv/herror.c:64
msgid "Unknown host"
msgstr "L’estació no és coneguda"
-#: resolv/herror.c:70
+#: resolv/herror.c:65
msgid "Host name lookup failure"
msgstr "La cerca del nom de l’estació ha fallat"
-#: resolv/herror.c:71
+#: resolv/herror.c:66
msgid "Unknown server error"
msgstr "Error desconegut del servidor"
-#: resolv/herror.c:72
+#: resolv/herror.c:67
msgid "No address associated with name"
msgstr "No hi ha cap adreça associada amb el nom"
-#: resolv/herror.c:107
+#: resolv/herror.c:102
msgid "Resolver internal error"
msgstr "Error intern del sistema de resolució"
-#: resolv/herror.c:110
+#: resolv/herror.c:105
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Error desconegut del sistema de resolució"
# ivb (2002/02/08)
# ivb En realitat es refereic a la paraula clau d'«/etc/host.conf» «trim»,
# ivb però crec que així queda més clar.
-#: resolv/res_hconf.c:125
+#: resolv/res_hconf.c:118
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d dominis a retallar"
-#: resolv/res_hconf.c:146
+#: resolv/res_hconf.c:139
#, c-format
msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
msgstr "%s: línia %d: cal un domini a continuació del delimitador de llista"
-#: resolv/res_hconf.c:205
+#: resolv/res_hconf.c:176
#, c-format
msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
msgstr "%s: línia %d: cal «on» o «off», però s’ha trobat «%s»\n"
-#: resolv/res_hconf.c:248
+#: resolv/res_hconf.c:219
#, c-format
msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
msgstr "%s: línia %d: l’ordre «%s» no és vàlida\n"
-#: resolv/res_hconf.c:283
+#: resolv/res_hconf.c:252
#, c-format
msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
msgstr "%s: línia %d: es descarta la brossa «%s» al final de la línia\n"
@@ -5292,7 +5276,7 @@ msgstr "Hi ha memòria intermèdia disponible a l’eixida"
msgid "Input message available"
msgstr "Hi ha un missatge disponible a l’entrada"
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:46
+#: stdio-common/psiginfo-data.h:46 timezone/zdump.c:381 timezone/zic.c:520
msgid "I/O error"
msgstr "Error d’E/S"
@@ -5304,43 +5288,43 @@ msgstr "Hi ha dades d’alta prioritat disponibles a l’entrada"
msgid "Device disconnected"
msgstr "El dispositiu ha estat desconnectat"
-#: stdio-common/psiginfo.c:139
+#: stdio-common/psiginfo.c:140
msgid "Signal sent by kill()"
msgstr "Senyal enviat per kill()"
-#: stdio-common/psiginfo.c:142
+#: stdio-common/psiginfo.c:143
msgid "Signal sent by sigqueue()"
msgstr "Senyal enviat per sigqueue()"
-#: stdio-common/psiginfo.c:145
+#: stdio-common/psiginfo.c:146
msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
msgstr "Senyal generat en expirar un temporitzador"
-#: stdio-common/psiginfo.c:148
+#: stdio-common/psiginfo.c:149
msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
msgstr "Senyal generat en completar una petició d’E/S asíncrona"
-#: stdio-common/psiginfo.c:152
+#: stdio-common/psiginfo.c:153
msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
msgstr "Senyal generat en arribar un missatge a una cua de missatges buida"
-#: stdio-common/psiginfo.c:157
+#: stdio-common/psiginfo.c:158
msgid "Signal sent by tkill()"
msgstr "Senyal enviat per tkill()"
-#: stdio-common/psiginfo.c:162
+#: stdio-common/psiginfo.c:163
msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
msgstr "Senyal generat en completar una petició asíncrona de consulta de nom"
-#: stdio-common/psiginfo.c:168
+#: stdio-common/psiginfo.c:169
msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
msgstr "Senyal generat en completar una petició d’E/S"
-#: stdio-common/psiginfo.c:174
+#: stdio-common/psiginfo.c:175
msgid "Signal sent by the kernel"
msgstr "Senyal enviat pel nucli"
-#: stdio-common/psiginfo.c:198
+#: stdio-common/psiginfo.c:199
#, c-format
msgid "Unknown signal %d\n"
msgstr "Senyal desconegut %d\n"
@@ -5358,7 +5342,7 @@ msgstr "Senyal desconegut"
msgid "Unknown error "
msgstr "Error desconegut "
-#: string/strerror.c:42
+#: string/strerror.c:41
msgid "Unknown error"
msgstr "Error desconegut"
@@ -5372,11 +5356,11 @@ msgstr "Senyal de temps real %d"
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Senyal desconegut %d"
-#: sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/clnt_tcp.c:123 sunrpc/clnt_udp.c:135
-#: sunrpc/clnt_unix.c:124 sunrpc/svc_tcp.c:188 sunrpc/svc_tcp.c:233
-#: sunrpc/svc_udp.c:162 sunrpc/svc_unix.c:188 sunrpc/svc_unix.c:229
-#: sunrpc/xdr.c:631 sunrpc/xdr.c:793 sunrpc/xdr_array.c:97
-#: sunrpc/xdr_rec.c:152 sunrpc/xdr_ref.c:76
+#: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
+#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
+#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
+#: sunrpc/xdr.c:628 sunrpc/xdr.c:788 sunrpc/xdr_array.c:102
+#: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
msgid "out of memory\n"
msgstr "no resta memòria\n"
@@ -5386,150 +5370,150 @@ msgstr "no resta memòria\n"
msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c: error fatal de serialització"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:95 sunrpc/clnt_perr.c:111
+#: sunrpc/clnt_perr.c:92 sunrpc/clnt_perr.c:108
#, c-format
msgid "%s: %s; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "%s: %s; versió menor = %lu, versió major = %lu"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:102
+#: sunrpc/clnt_perr.c:99
#, c-format
msgid "%s: %s; why = %s\n"
msgstr "%s: %s; causa = %s\n"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:104
+#: sunrpc/clnt_perr.c:101
#, c-format
msgid "%s: %s; why = (unknown authentication error - %d)\n"
msgstr "%s: %s; causa = (error desconegut d’autenticació: %d)\n"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:153
+#: sunrpc/clnt_perr.c:150
msgid "RPC: Success"
msgstr "RPC: Èxit"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:156
+#: sunrpc/clnt_perr.c:153
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: No s’han pogut codificar els arguments"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:160
+#: sunrpc/clnt_perr.c:157
msgid "RPC: Can't decode result"
msgstr "RPC: No s’ha pogut descodificar el resultat"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:164
+#: sunrpc/clnt_perr.c:161
msgid "RPC: Unable to send"
msgstr "RPC: No s’ha pogut fer l’enviament"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:168
+#: sunrpc/clnt_perr.c:165
msgid "RPC: Unable to receive"
msgstr "RPC: No s’ha pogut rebre"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:172
+#: sunrpc/clnt_perr.c:169
msgid "RPC: Timed out"
msgstr "RPC: S’ha excedit el temps"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:176
+#: sunrpc/clnt_perr.c:173
msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
msgstr "RPC: Les versions d’RPC són incompatibles"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:180
+#: sunrpc/clnt_perr.c:177
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Error d’autenticació"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:184
+#: sunrpc/clnt_perr.c:181
msgid "RPC: Program unavailable"
msgstr "RPC: El programa no es troba disponible"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:188
+#: sunrpc/clnt_perr.c:185
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: No hi ha coincidència de programa/versió"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:192
+#: sunrpc/clnt_perr.c:189
msgid "RPC: Procedure unavailable"
msgstr "RPC: El procediment no es troba disponible"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:196
+#: sunrpc/clnt_perr.c:193
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: El servidor no ha pogut descodificar els arguments"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:200
+#: sunrpc/clnt_perr.c:197
msgid "RPC: Remote system error"
msgstr "RPC: Error al sistema remot"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:204
+#: sunrpc/clnt_perr.c:201
msgid "RPC: Unknown host"
msgstr "RPC: L’estació no és coneguda"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:208
+#: sunrpc/clnt_perr.c:205
msgid "RPC: Unknown protocol"
msgstr "RPC: El protocol no és conegut"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:212
+#: sunrpc/clnt_perr.c:209
msgid "RPC: Port mapper failure"
msgstr "RPC: Fallada del mapador de ports"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:216
+#: sunrpc/clnt_perr.c:213
msgid "RPC: Program not registered"
msgstr "RPC: El programa no s’ha donat d’alta"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:220
+#: sunrpc/clnt_perr.c:217
msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
msgstr "RPC: Ha fallat (error no especificat)"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:261
+#: sunrpc/clnt_perr.c:258
msgid "RPC: (unknown error code)"
msgstr "RPC: (codi d’error desconegut)"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:333
+#: sunrpc/clnt_perr.c:330
msgid "Authentication OK"
msgstr "L’autenticació és vàlida"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:336
+#: sunrpc/clnt_perr.c:333
msgid "Invalid client credential"
msgstr "La credencial donada pel client no és vàlida"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:340
+#: sunrpc/clnt_perr.c:337
msgid "Server rejected credential"
msgstr "El servidor ha rebutjat la credencial"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:344
+#: sunrpc/clnt_perr.c:341
msgid "Invalid client verifier"
msgstr "El verificador del client no és vàlid"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:348
+#: sunrpc/clnt_perr.c:345
msgid "Server rejected verifier"
msgstr "El servidor ha rebutjat el verificador"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:352
+#: sunrpc/clnt_perr.c:349
msgid "Client credential too weak"
msgstr "La credencial del client és massa fluixa"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:356
+#: sunrpc/clnt_perr.c:353
msgid "Invalid server verifier"
msgstr "El verificador del servidor no és vàlid"
-#: sunrpc/clnt_perr.c:360
+#: sunrpc/clnt_perr.c:357
msgid "Failed (unspecified error)"
msgstr "Ha fallat (no s’especifica l’error)"
-#: sunrpc/clnt_raw.c:115
+#: sunrpc/clnt_raw.c:112
msgid "clnt_raw.c: fatal header serialization error"
msgstr "clnt_raw.c: error fatal de serialització de capçaleres"
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:77
+#: sunrpc/pm_getmaps.c:78
msgid "pmap_getmaps.c: rpc problem"
msgstr "pmap_getmaps.c: problema d’RPC"
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:127
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:128
msgid "Cannot register service"
msgstr "no s’ha pogut donar d’alta el servei"
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:243
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
msgstr "no s’ha pogut crear el connector per a la crida RPC de difusió"
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:250
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
msgstr "no s’ha pogut establir l’opció SO_BROADCAST per al connector"
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:302
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
msgid "Cannot send broadcast packet"
msgstr "no s’ha pogut enviar el paquet de difusió"
@@ -5537,11 +5521,11 @@ msgstr "no s’ha pogut enviar el paquet de difusió"
# ivb Això és que fa una difusió pura i dura enviant paquets a cada
# ivb destinació i fa __poll() per veure si algú ha respost. Si __poll
# ivb falla, mostra aquest missatge.
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:327
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
msgid "Broadcast poll problem"
msgstr "problema amb el sondeig de la difusió"
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:340
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "no s’ha pogut rebre una resposta a la difusió"
@@ -5604,217 +5588,212 @@ msgstr "no es pot especificar més d’un fitxer d’entrada\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1349
#, c-format
-msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
-msgstr "aquesta implementació no accepta l’estil nou ni el codi compatible amb MT\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1358
-#, c-format
msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
msgstr "no es pot emprar l’opció IDXARXA («-n») amb l’opció d’inetd («-I»)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1367
+#: sunrpc/rpc_main.c:1358
#, c-format
msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
msgstr "no es pot emprar l’opció IDXARXA («-n») sense TIRPC\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1374
+#: sunrpc/rpc_main.c:1365
#, c-format
msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
msgstr "no es poden emprar opcions de taula amb l’estil nou («-N»)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1393
+#: sunrpc/rpc_main.c:1384
#, c-format
msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
msgstr "cal FITXER_ENTRADA per als senyaladors de generació de plantilles\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1398
+#: sunrpc/rpc_main.c:1389
#, c-format
msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
msgstr "no es pot tenir més d’un senyalador de generació de fitxers\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1407
+#: sunrpc/rpc_main.c:1398
#, c-format
msgid "usage: %s infile\n"
msgstr "Forma d’ús: %s FITXER_ENTRADA\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1408
+#: sunrpc/rpc_main.c:1399
#, c-format
msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
msgstr ""
" %s [-abkCLNTM] [-DNOM[=VALOR]] [-i MIDA] [-I [-K SEGONS]]\n"
" [-Y CAMÍ] FITXER_ENTRADA\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1410
+#: sunrpc/rpc_main.c:1401
#, c-format
msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
msgstr ""
" %s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o FITXER_EIXIDA]\n"
" [FITXER_ENTRADA]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1412
+#: sunrpc/rpc_main.c:1403
#, c-format
msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr " %s [-s TIPUS_DE_XARXA]… [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1413
+#: sunrpc/rpc_main.c:1404
#, c-format
msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr " %s [-n IDXARXA]… [-o FITXER_EIXIDA] [FITXER_ENTRADA]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
+#: sunrpc/rpc_main.c:1412
#, c-format
msgid "options:\n"
msgstr ""
"Opcions:\n"
"\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1422
+#: sunrpc/rpc_main.c:1413
#, c-format
msgid "-a\t\tgenerate all files, including samples\n"
msgstr " -a Genera tots els fitxers, incloent‐hi els exemples.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1423
+#: sunrpc/rpc_main.c:1414
#, c-format
msgid "-b\t\tbackward compatibility mode (generates code for SunOS 4.1)\n"
msgstr ""
" -b Mode de compatibilitat cap enrere (genera codi per a\n"
" SunOS 4.1).\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1424
+#: sunrpc/rpc_main.c:1415
#, c-format
msgid "-c\t\tgenerate XDR routines\n"
msgstr " -c Genera rutines XDR.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
+#: sunrpc/rpc_main.c:1416
#, c-format
msgid "-C\t\tANSI C mode\n"
msgstr " -C Mode ANSI C.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
+#: sunrpc/rpc_main.c:1417
#, c-format
msgid "-Dname[=value]\tdefine a symbol (same as #define)\n"
msgstr " -DNOM[=VALOR] Defineix un símbol (equival a «#define»).\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1427
+#: sunrpc/rpc_main.c:1418
#, c-format
msgid "-h\t\tgenerate header file\n"
msgstr " -h Genera un fitxer de capçaleres.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
+#: sunrpc/rpc_main.c:1419
#, c-format
msgid "-i size\t\tsize at which to start generating inline code\n"
msgstr " -i MIDA Indica la MIDA on començar a generar codi en línia.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1429
+#: sunrpc/rpc_main.c:1420
#, c-format
msgid "-I\t\tgenerate code for inetd support in server (for SunOS 4.1)\n"
msgstr ""
" -I Genera codi de compatibilitat amb «inetd» per al\n"
" servidor (per a SunOS 4.1).\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
+#: sunrpc/rpc_main.c:1421
#, c-format
msgid "-K seconds\tserver exits after K seconds of inactivity\n"
msgstr ""
" -K SEGONS Fa que el servidor isca després del nombre indicat de\n"
" SEGONS d’inactivitat.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
+#: sunrpc/rpc_main.c:1422
#, c-format
msgid "-l\t\tgenerate client side stubs\n"
msgstr " -l Genera esquelets per a la part del client.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1432
+#: sunrpc/rpc_main.c:1423
#, c-format
msgid "-L\t\tserver errors will be printed to syslog\n"
msgstr " -L Fa que els errors del servidor s’envien a «syslog».\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1433
+#: sunrpc/rpc_main.c:1424
#, c-format
msgid "-m\t\tgenerate server side stubs\n"
msgstr " -m Genera esquelets per a la part del servidor.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1434
+#: sunrpc/rpc_main.c:1425
#, c-format
msgid "-M\t\tgenerate MT-safe code\n"
msgstr " -M Genera codi compatible amb múltiples fils d’execució.\n"
# Sembla que «netid» és una expressió de la jerga RPC. ivb
-#: sunrpc/rpc_main.c:1435
+#: sunrpc/rpc_main.c:1426
#, c-format
msgid "-n netid\tgenerate server code that supports named netid\n"
msgstr " -n NETID Genera codi compatible amb el NETID indicat.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1436
+#: sunrpc/rpc_main.c:1427
#, c-format
msgid "-N\t\tsupports multiple arguments and call-by-value\n"
msgstr " -N Permet arguments múltiples i pas d’arguments per valor.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1437
+#: sunrpc/rpc_main.c:1428
#, c-format
msgid "-o outfile\tname of the output file\n"
msgstr " -o FITXER_EIXIDA Nom del fitxer d’eixida.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1438
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
#, c-format
msgid "-s nettype\tgenerate server code that supports named nettype\n"
msgstr ""
" -s TIPUS_DE_XARXA Genera codi de servidor compatible amb el TIPUS_DE_XARXA\n"
" indicat.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1439
+#: sunrpc/rpc_main.c:1430
#, c-format
msgid "-Sc\t\tgenerate sample client code that uses remote procedures\n"
msgstr ""
" -Sc Genera codi d’exemple per a un client que empra\n"
" procediments remots.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1440
+#: sunrpc/rpc_main.c:1431
#, c-format
msgid "-Ss\t\tgenerate sample server code that defines remote procedures\n"
msgstr ""
" -Ss Genera codi d’exemple per a un servidor que defineix\n"
" procediments remots.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1441
+#: sunrpc/rpc_main.c:1432
#, c-format
msgid "-Sm \t\tgenerate makefile template \n"
msgstr " -Sm Genera una plantilla de fitxer «Makefile».\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1442
+#: sunrpc/rpc_main.c:1433
#, c-format
msgid "-t\t\tgenerate RPC dispatch table\n"
msgstr " -t Genera una taula de despatxat de crides RPC.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1443
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
#, c-format
msgid "-T\t\tgenerate code to support RPC dispatch tables\n"
msgstr ""
" -T Genera codi per a treballar amb taules de despatxat de\n"
" crides RPC.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1444
+#: sunrpc/rpc_main.c:1435
#, c-format
msgid "-Y path\t\tdirectory name to find C preprocessor (cpp)\n"
msgstr " -Y CAMÍ Directori on es troba el preprocessador de C (cpp).\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1445
+#: sunrpc/rpc_main.c:1436
#, c-format
msgid "-5\t\tSysVr4 compatibility mode\n"
msgstr " -5 Mode de compatibilitat amb SysVr4.\n"
# Més ajudes. ivb
-#: sunrpc/rpc_main.c:1446
+#: sunrpc/rpc_main.c:1437
#, c-format
msgid "--help\t\tgive this help list\n"
msgstr " --help Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1447
+#: sunrpc/rpc_main.c:1438
#, c-format
msgid "--version\tprint program version\n"
msgstr " --version Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1449
+#: sunrpc/rpc_main.c:1440
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5845,326 +5824,247 @@ msgstr "la cadena de caràcters és buida"
msgid "preprocessor error"
msgstr "error del preprocessador"
-#: sunrpc/rpcinfo.c:246 sunrpc/rpcinfo.c:392
-#, c-format
-msgid "program %lu is not available\n"
-msgstr "el programa %lu no es troba disponible\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:273 sunrpc/rpcinfo.c:319 sunrpc/rpcinfo.c:342
-#: sunrpc/rpcinfo.c:416 sunrpc/rpcinfo.c:462 sunrpc/rpcinfo.c:485
-#: sunrpc/rpcinfo.c:519
-#, c-format
-msgid "program %lu version %lu is not available\n"
-msgstr "el programa %lu, versió %lu, no es troba disponible\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:524
-#, c-format
-msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
-msgstr "el programa %lu, versió %lu, es troba llest i esperant\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:565 sunrpc/rpcinfo.c:572
-msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
-msgstr "rpcinfo: no s’ha pogut contactar amb el mapador de ports"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:579
-msgid "No remote programs registered.\n"
-msgstr "no hi ha cap programa remot donat d’alta\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:583
-msgid " program vers proto port\n"
-msgstr " programa vers proto port\n"
-
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb Es refereix al nom d'una estació -> masculí.
-#: sunrpc/rpcinfo.c:622
-msgid "(unknown)"
-msgstr "(desconegut)"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:646
-#, c-format
-msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-msgstr "rpcinfo: la difusió ha fallat: %s\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:667
-msgid "Sorry. You are not root\n"
-msgstr "ho sent, no sou root\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:674
-#, c-format
-msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
-msgstr "rpcinfo: no s’ha pogut donar de baixa el programa «%s», versió %s\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:683
-msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "Forma d’ús: rpcinfo [-n NÚMPORT] -u ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:685
-msgid " rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr " rpcinfo [-n NÚMPORT] -t ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:687
-msgid " rpcinfo -p [ host ]\n"
-msgstr " rpcinfo -p [ESTACIÓ]\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:688
-msgid " rpcinfo -b prognum versnum\n"
-msgstr " rpcinfo -b NÚMPROGRAMA NÚMVERSIÓ\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:689
-msgid " rpcinfo -d prognum versnum\n"
-msgstr " rpcinfo -d NÚMPROGRAMA NÚMVERSIÓ\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:714
-#, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
-msgstr "rpcinfo: el servei «%s» no és conegut\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:751
-#, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-msgstr "rpcinfo: l’estació «%s» no és coneguda\n"
-
-#: sunrpc/svc_run.c:71
+#: sunrpc/svc_run.c:72
msgid "svc_run: - out of memory"
msgstr "svc_run: no resta memòria"
# ivb (2001/10/28)
# ivb «-» no es refereix a l'entrada estàndard.
-#: sunrpc/svc_run.c:91
+#: sunrpc/svc_run.c:92
msgid "svc_run: - poll failed"
msgstr "svc_run: ha fallat poll()"
-#: sunrpc/svc_simple.c:80
+#: sunrpc/svc_simple.c:72
#, c-format
msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
msgstr "no s’ha pogut reassignar el procediment número %ld\n"
-#: sunrpc/svc_simple.c:90
+#: sunrpc/svc_simple.c:82
msgid "couldn't create an rpc server\n"
msgstr "no s’ha pogut crear un servidor RPC\n"
-#: sunrpc/svc_simple.c:98
+#: sunrpc/svc_simple.c:90
#, c-format
msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
msgstr "no s’ha pogut donar d’alta el programa %ld amb versió %ld\n"
-#: sunrpc/svc_simple.c:106
+#: sunrpc/svc_simple.c:98
msgid "registerrpc: out of memory\n"
msgstr "registerrpc: no resta memòria\n"
-#: sunrpc/svc_simple.c:169
+#: sunrpc/svc_simple.c:161
#, c-format
msgid "trouble replying to prog %d\n"
msgstr "no s’ha pogut respondre al programa %d\n"
-#: sunrpc/svc_simple.c:178
+#: sunrpc/svc_simple.c:170
#, c-format
msgid "never registered prog %d\n"
msgstr "el programa %d mai no s’ha donat d’alta\n"
-#: sunrpc/svc_tcp.c:164
+#: sunrpc/svc_tcp.c:165
msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
msgstr "svc_tcp.c: problemes en crear un connector TCP"
-#: sunrpc/svc_tcp.c:179
+#: sunrpc/svc_tcp.c:180
msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
msgstr "svc_tcp.c: ha fallat getsockname() o listen()"
-#: sunrpc/svc_udp.c:137
+#: sunrpc/svc_udp.c:136
msgid "svcudp_create: socket creation problem"
msgstr "svcudp_create: problemes en crear un connector"
-#: sunrpc/svc_udp.c:151
+#: sunrpc/svc_udp.c:150
msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
msgstr "svcudp_create: ha fallat getsockname()"
-#: sunrpc/svc_udp.c:183
+#: sunrpc/svc_udp.c:182
msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
msgstr "svcudp_create: «xp_pad» és massa menut per a IP_PKTINFO\n"
-#: sunrpc/svc_udp.c:495
+#: sunrpc/svc_udp.c:481
msgid "enablecache: cache already enabled"
msgstr "enablecache: la memòria cau ja està habilitada"
-#: sunrpc/svc_udp.c:501
+#: sunrpc/svc_udp.c:487
msgid "enablecache: could not allocate cache"
msgstr "enablecache: no s’ha pogut reservar espai per a la memòria cau"
-#: sunrpc/svc_udp.c:510
+#: sunrpc/svc_udp.c:496
msgid "enablecache: could not allocate cache data"
msgstr "enablecache: no s’ha pogut reservar espai per a les dades de la memòria cau"
-#: sunrpc/svc_udp.c:518
+#: sunrpc/svc_udp.c:504
msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
msgstr "enablecache: no s’ha pogut reservar la cua FIFO de la memòria cau"
-#: sunrpc/svc_udp.c:554
+#: sunrpc/svc_udp.c:540
msgid "cache_set: victim not found"
msgstr "cache_set: no s’ha trobat la víctima"
-#: sunrpc/svc_udp.c:565
+#: sunrpc/svc_udp.c:551
msgid "cache_set: victim alloc failed"
msgstr "cache_set: no s’ha pogut reservar la víctima"
-#: sunrpc/svc_udp.c:572
+#: sunrpc/svc_udp.c:558
msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
msgstr "cache_set: no s’ha pogut reservar un nou «rpc_buffer»"
-#: sunrpc/svc_unix.c:162
+#: sunrpc/svc_unix.c:163
msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
msgstr "svc_unix.c: problemes en crear un connector AF_UNIX"
-#: sunrpc/svc_unix.c:178
+#: sunrpc/svc_unix.c:179
msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
msgstr "svc_unix.c: ha fallat getsockname() o listen()"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:28
+#: sysdeps/generic/siglist.h:29
msgid "Hangup"
msgstr "Penjat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:29
+#: sysdeps/generic/siglist.h:30
msgid "Interrupt"
msgstr "Interromput"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:30
+#: sysdeps/generic/siglist.h:31
msgid "Quit"
msgstr "Eixit"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:31
+#: sysdeps/generic/siglist.h:32
msgid "Illegal instruction"
msgstr "La instrucció no és permesa"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:32
+#: sysdeps/generic/siglist.h:33
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Trampa de traçat/punt d’aturada"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:33
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34
msgid "Aborted"
msgstr "Avortat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:34
+#: sysdeps/generic/siglist.h:35
msgid "Floating point exception"
msgstr "Excepció de coma flotant"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:35
+#: sysdeps/generic/siglist.h:36
msgid "Killed"
msgstr "Matat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:36
+#: sysdeps/generic/siglist.h:37
msgid "Bus error"
msgstr "Error de bus"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:37
+#: sysdeps/generic/siglist.h:38
+msgid "Bad system call"
+msgstr "La crida al sistema no és vàlida"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Violació de segment"
-#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS There is no process reading from the other end of a pipe.
#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
#. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/gnu/errlist.c:360
+#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/gnu/errlist.c:360
msgid "Broken pipe"
msgstr "La canonada s’ha trencat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:39
+#: sysdeps/generic/siglist.h:41
msgid "Alarm clock"
msgstr "Temporitzador"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:40
+#: sysdeps/generic/siglist.h:42
msgid "Terminated"
msgstr "Terminat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:41
+#: sysdeps/generic/siglist.h:43
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Condició urgent d’E/S"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:42
+#: sysdeps/generic/siglist.h:44
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Aturat (senyal)"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:43
+#: sysdeps/generic/siglist.h:45
msgid "Stopped"
msgstr "Aturat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:44
+#: sysdeps/generic/siglist.h:46
msgid "Continued"
msgstr "Continuat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:45
+#: sysdeps/generic/siglist.h:47
msgid "Child exited"
msgstr "Un fill ha eixit"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:46
+#: sysdeps/generic/siglist.h:48
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Aturat (esperant entrada del terminal)"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:47
+#: sysdeps/generic/siglist.h:49
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Aturat (esperant escriure al terminal)"
# ivb (2000/10/28)
# ivb És clar, E/S significa «Entrada/Sortida», perquè «Entrada/Eixida»
# ivb queda ambigu (d'açò es diu discriminació objectiva %-P ).
-#: sysdeps/generic/siglist.h:48
+#: sysdeps/generic/siglist.h:50
msgid "I/O possible"
msgstr "L’operació d’E/S és possible"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:49
+#: sysdeps/generic/siglist.h:51
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "S’ha excedit el temps límit de CPU"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:50
+#: sysdeps/generic/siglist.h:52
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "S’ha excedit la mida màxima de fitxer"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:51
+#: sysdeps/generic/siglist.h:53
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Ha expirat el temporitzador virtual"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:52
+#: sysdeps/generic/siglist.h:54
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "El temps de perfilat ha expirat"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:53
+#: sysdeps/generic/siglist.h:55
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Senyal 1 definit per l’usuari"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:54
+#: sysdeps/generic/siglist.h:56
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Senyal 2 definit per l’usuari"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:58
-msgid "EMT trap"
-msgstr "Trampa EMT"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:57
+msgid "Window changed"
+msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
#: sysdeps/generic/siglist.h:61
-msgid "Bad system call"
-msgstr "La crida al sistema no és vàlida"
+msgid "EMT trap"
+msgstr "Trampa EMT"
#: sysdeps/generic/siglist.h:64
msgid "Stack fault"
msgstr "Fallada de pila"
#: sysdeps/generic/siglist.h:67
-msgid "Information request"
-msgstr "Petició d’informació"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:69
msgid "Power failure"
msgstr "Fallada d’alimentació"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:70
+msgid "Information request"
+msgstr "Petició d’informació"
+
# ivb (2000/10/28)
# ivb Sona més a llenguatge jurídic que a altra cosa...
-#: sysdeps/generic/siglist.h:72
+#: sysdeps/generic/siglist.h:73
msgid "Resource lost"
msgstr "S’ha perdut el recurs"
-#: sysdeps/generic/siglist.h:75
-msgid "Window changed"
-msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
-
-#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS Only the owner of the file (or other resource)
#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:26
msgid "Operation not permitted"
@@ -6175,7 +6075,7 @@ msgstr "L’operació no és permesa"
msgid "No such process"
msgstr "El procés no existeix"
-#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS An asynchronous signal occurred and prevented
#. TRANS completion of the call. When this happens, you should try the call
#. TRANS again.
#. TRANS
@@ -6186,12 +6086,12 @@ msgstr "El procés no existeix"
msgid "Interrupted system call"
msgstr "La crida al sistema ha estat interrompuda"
-#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#. TRANS Usually used for physical read or write errors.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:70
msgid "Input/output error"
msgstr "Error d’Entrada/Sortida"
-#. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
+#. TRANS The system tried to use the device
#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
@@ -6200,7 +6100,7 @@ msgstr "Error d’Entrada/Sortida"
msgid "No such device or address"
msgstr "El dispositiu o adreça no existeix"
-#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS Used when the arguments passed to a new program
#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises on
#. TRANS @gnuhurdsystems{}.
@@ -6214,21 +6114,21 @@ msgstr "La llista d’arguments és massa llarga"
msgid "Exec format error"
msgstr "L’executable té un format erroni"
-#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS For example, I/O on a descriptor that has been
#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
#. TRANS versa).
#: sysdeps/gnu/errlist.c:116
msgid "Bad file descriptor"
msgstr "El descriptor de fitxer no és vàlid"
-#. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
+#. TRANS This error happens on operations that are
#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
#. TRANS to manipulate.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:127
msgid "No child processes"
msgstr "No hi ha cap procés fill"
-#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS Allocating a system resource would have resulted in a
#. TRANS deadlock situation. The system does not guarantee that it will notice
#. TRANS all such situations. This error means you got lucky and the system
#. TRANS noticed; it might just hang. @xref{File Locks}, for an example.
@@ -6236,13 +6136,13 @@ msgstr "No hi ha cap procés fill"
msgid "Resource deadlock avoided"
msgstr "S’ha evitat un interbloqueig amb el recurs"
-#. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS The system cannot allocate more virtual memory
#. TRANS because its capacity is full.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:149
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "No s’ha pogut reservar memòria"
-#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS An invalid pointer was detected.
#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, this error never happens; you get a signal instead.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:168
msgid "Bad address"
@@ -6255,14 +6155,14 @@ msgstr "L’adreça no és vàlida"
msgid "Block device required"
msgstr "Cal un dispositiu de blocs"
-#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS A system resource that can't be shared is already in use.
#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:190
msgid "Device or resource busy"
msgstr "El dispositiu o recurs es troba ocupat"
-#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS An existing file was specified in a context where it only
#. TRANS makes sense to specify a new file.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:200
msgid "File exists"
@@ -6286,13 +6186,13 @@ msgstr "El dispositiu no és vàlid"
msgid "Not a directory"
msgstr "No és un directori"
-#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
+#. TRANS You cannot open a directory for writing,
#. TRANS or create or remove hard links to it.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:240
msgid "Is a directory"
msgstr "És un directori"
-#. TRANS Invalid argument. This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS This is used to indicate various kinds of problems
#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:250
msgid "Invalid argument"
@@ -6331,12 +6231,12 @@ msgstr "L’operació ioctl() no s’adequa al dispositiu"
msgid "Text file busy"
msgstr "El fitxer de text es troba ocupat"
-#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#. TRANS The size of a file would be larger than allowed by the system.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:308
msgid "File too large"
msgstr "El fitxer és massa gran"
-#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
+#. TRANS Write operation on a file failed because the
#. TRANS disk is full.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:318
msgid "No space left on device"
@@ -6352,26 +6252,26 @@ msgstr "No es pot moure el punter de fitxer"
msgid "Read-only file system"
msgstr "El sistema de fitxers és només de lectura"
-#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
+#. TRANS The link count of a single file would become too large.
#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
#: sysdeps/gnu/errlist.c:347
msgid "Too many links"
msgstr "El fitxer té massa enllaços"
-#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS Used by mathematical functions when an argument value does
#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:370
msgid "Numerical argument out of domain"
msgstr "L’argument numèric és fora del domini"
-#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS Used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: sysdeps/gnu/errlist.c:380
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "El resultat numèric és fora de rang"
-#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
+#. TRANS The call might work if you try again
#. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
#. TRANS they are always the same in @theglibc{}.
#. TRANS
@@ -6559,76 +6459,75 @@ msgstr "Cal una adreça de destinació"
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "No es pot enviar després de tancar l’extrem de transport"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:677
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:676
msgid "Too many references: cannot splice"
msgstr "Hi ha massa referències: no es poden enllaçar"
#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
#. TRANS the timeout period.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:687
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:686
msgid "Connection timed out"
msgstr "La connexió ha expirat"
#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
#. TRANS it is not running the requested service).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:697
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:696
msgid "Connection refused"
msgstr "S’ha refusat la connexió"
#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:707
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:706
msgid "Too many levels of symbolic links"
msgstr "Hi ha massa nivells d’enllaços simbòlics"
#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:718
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:717
msgid "File name too long"
msgstr "El nom de fitxer és massa llarg"
#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:727
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:726
msgid "Host is down"
msgstr "L’estació no està operativa"
#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:736
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:735
msgid "No route to host"
msgstr "No hi ha cap camí cap a l’estació"
#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected. Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:746
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:745
msgid "Directory not empty"
msgstr "El directori no és buit"
#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
#. TRANS an attempted @code{fork}. @xref{Limits on Resources}, for details on
#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:757
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:756
msgid "Too many processes"
msgstr "L’usuari té massa processos"
#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:767
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:766
msgid "Too many users"
msgstr "Hi ha massa usuaris"
#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:776
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:775
msgid "Disk quota exceeded"
msgstr "S’ha excedit la quota de disc"
-#. TRANS Stale file handle. This indicates an internal confusion in the
+#. TRANS This indicates an internal confusion in the
#. TRANS file system which is due to file system rearrangements on the server host
#. TRANS for NFS file systems or corruption in other file systems.
#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting, possibly repairing
#. TRANS and remounting the file system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:789
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:788
msgid "Stale file handle"
msgstr "L’indicador del fitxer és obsolet"
@@ -6636,72 +6535,65 @@ msgstr "L’indicador del fitxer és obsolet"
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on @gnuhurdsystems{}, making this error code impossible.)
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:801
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:800
msgid "Object is remote"
msgstr "L’objecte és remot"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:810
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "L’estructura RPC és feta malbé"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:819
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:816
msgid "RPC version wrong"
msgstr "La versió d’RPC no és correcta"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:828
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:824
msgid "RPC program not available"
msgstr "El programa RPC no es troba disponible"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:837
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:832
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "La versió del programa RPC no és correcta"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:846
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:840
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "El procediment RPC no és vàlid per al programa"
-#. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS This is used by the file locking facilities; see
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by @gnuhurdsystems{}, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:858
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:852
msgid "No locks available"
msgstr "No hi ha blocatges disponibles"
-#. TRANS Inappropriate file type or format. The file was the wrong type for the
+#. TRANS The file was the wrong type for the
#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:871
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:865
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "El format o tipus de fitxer no és l’apropiat"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:880
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:873
msgid "Authentication error"
msgstr "Error d’autenticació"
-#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:889
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:881
msgid "Need authenticator"
msgstr "Cal un autenticador"
-#. TRANS Function not implemented. This indicates that the function called is
+#. TRANS This indicates that the function called is
#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
#. TRANS operating system. When you get this error, you can be sure that this
#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:902
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:894
msgid "Function not implemented"
msgstr "La funció no està implementada"
-#. TRANS Not supported. A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS A function returns this error when certain parameter
#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
#. TRANS or option value or flag bit at all. For functions that operate on some
@@ -6713,13 +6605,13 @@ msgstr "La funció no està implementada"
#. TRANS
#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:922
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:914
msgid "Not supported"
msgstr "No se’n permet l’ús"
#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:932
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:924
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "El caràcter estès o multioctet no és vàlid o complet"
@@ -6729,7 +6621,7 @@ msgstr "El caràcter estès o multioctet no és vàlid o complet"
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:946
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:938
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "L’operació no és adequada per a un procés de fons"
@@ -6738,160 +6630,168 @@ msgstr "L’operació no és adequada per a un procés de fons"
#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:957
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:949
msgid "Translator died"
msgstr "El traductor ha mort"
#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:968
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:960
msgid "?"
msgstr "?"
#. TRANS You did @strong{what}?
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:977
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:969
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Ara sí que te l’has carregat"
# ivb (2001/11/05)
# ivb Ací qualsevol posa el que li dóna la gana, sembla!
#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:986
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:978
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "El tio Pep se’n va a Murooo, tio Peeep"
#. TRANS This error code has no purpose.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:995
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:987
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Error injustificat"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1003
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:995
msgid "Bad message"
msgstr "El missatge no és vàlid"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1011
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1003
msgid "Identifier removed"
msgstr "L’identificador ha estat eliminat"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1019
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1011
msgid "Multihop attempted"
msgstr "S’ha intentat un salt múltiple"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1027
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1019
msgid "No data available"
msgstr "No hi ha dades disponibles"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1035
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1027
msgid "Link has been severed"
msgstr "S’ha tallat l’enllaç"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1043
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1035
msgid "No message of desired type"
msgstr "No hi ha missatges del tipus desitjat"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1051
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1043
msgid "Out of streams resources"
msgstr "No resten recursos del tipus flux"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1059
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1051
msgid "Device not a stream"
msgstr "El dispositiu no és un flux"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1067
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1059
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "El valor és massa gran per al tipus de dada definit"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1075
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1067
msgid "Protocol error"
msgstr "Error de protocol"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1083
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1075
msgid "Timer expired"
msgstr "El temporitzador ha expirat"
-#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
+#. TRANS An asynchronous operation was canceled before it
#. TRANS completed. @xref{Asynchronous I/O}. When you call @code{aio_cancel},
#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1095
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1087
msgid "Operation canceled"
msgstr "L’operació ha estat cancel·lada"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1095
+msgid "Owner died"
+msgstr "El propietari ha mort"
+
#: sysdeps/gnu/errlist.c:1103
+msgid "State not recoverable"
+msgstr "L’estat no és recuperable"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1111
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Caldria reiniciar la crida al sistema interrompuda"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1111
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1119
msgid "Channel number out of range"
msgstr "El número de canal és fora de rang"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1119
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1127
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "El nivell 2 no està sincronitzat"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1127
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1135
msgid "Level 3 halted"
msgstr "S’ha aturat el nivell 3"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1135
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1143
msgid "Level 3 reset"
msgstr "S’ha reiniciat el nivell 3"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1143
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1151
msgid "Link number out of range"
msgstr "El nombre d’enllaços és fora de rang"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1151
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1159
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "No hi ha programa de control associat al protocol"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1159
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1167
msgid "No CSI structure available"
msgstr "No hi ha estructures CSI disponibles"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1167
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1175
msgid "Level 2 halted"
msgstr "S’ha aturat el nivell 2"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1175
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1183
msgid "Invalid exchange"
msgstr "L’intercanvi no és vàlid"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1183
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1191
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "El descriptor de petició no és vàlid"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1191
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1199
msgid "Exchange full"
msgstr "L’intercanvi és ple"
# Algun sistema de fitxers té nodes-a a banda de nodes-i. ivb
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1199
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1207
msgid "No anode"
msgstr "No hi ha node‐a"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1207
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1215
msgid "Invalid request code"
msgstr "El codi de petició no és vàlid"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1215
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1223
msgid "Invalid slot"
msgstr "La ranura no és vàlida"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1223
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1231
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Interbloqueig pel blocatge d’un fitxer"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1231
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1239
msgid "Bad font file format"
msgstr "El fitxer de tipus de lletra no té un format vàlid"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1239
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1247
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "La màquina no es troba a la xarxa"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1247
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1255
msgid "Package not installed"
msgstr "El paquet no es troba instal·lat"
@@ -6900,116 +6800,108 @@ msgstr "El paquet no es troba instal·lat"
# ivb es pot entendre «advertise» com el fet d'exportar recurs pel
# ivb seu ús en un sistema de fitxers remot. Gràcies als amics del
# ivb de.po!!
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1255
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1263
msgid "Advertise error"
msgstr "Error d’exportació"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1263
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1271
msgid "Srmount error"
msgstr "Error a «srmount»"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1271
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1279
msgid "Communication error on send"
msgstr "Error de comunicacions a l’enviament"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1279
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1287
msgid "RFS specific error"
msgstr "Error específic d’RFS"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1287
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1295
msgid "Name not unique on network"
msgstr "El nom no és únic a la xarxa"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1295
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1303
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "El descriptor de fitxer és fet malbé"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1303
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1311
msgid "Remote address changed"
msgstr "L’adreça remota ha canviat"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1311
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1319
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "No s’ha pogut accedir a una biblioteca compartida necessària"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1319
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1327
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Accés una biblioteca compartida corrupta"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1327
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1335
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr "La secció «.lib» del «a.out» és corrupta"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1335
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1343
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "S’ha intentat enllaçar massa biblioteques compartides"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1343
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1351
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "No es pot executar directament una biblioteca compartida"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1351
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1359
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Error a la canonada entre fluxos"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1359
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1367
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "L’estructura necessita una neteja"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1367
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1375
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "El fitxer no és d’un tipus XENIX amb nom"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1375
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1383
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "No hi ha semàfors XENIX disponibles"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1383
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1391
msgid "Is a named type file"
msgstr "El fitxer és d’un tipus amb nom"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1391
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1399
msgid "Remote I/O error"
msgstr "Error en una E/S remota"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1399
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1407
msgid "No medium found"
msgstr "No s’ha trobat el mitjà"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1407
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1415
msgid "Wrong medium type"
msgstr "El tipus de mitjà no és vàlid"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1415
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1423
msgid "Required key not available"
msgstr "La clau requerida no es troba disponible"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1423
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1431
msgid "Key has expired"
msgstr "La clau ha expirat"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1431
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1439
msgid "Key has been revoked"
msgstr "La clau ha estat revocada"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1439
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1447
msgid "Key was rejected by service"
msgstr "El servei ha rebutjat la clau"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1447
-msgid "Owner died"
-msgstr "El propietari ha mort"
-
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1455
-msgid "State not recoverable"
-msgstr "L’estat no és recuperable"
-
# RFKill és el nom d’un subsistema de Linux. ivb
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1463
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1455
msgid "Operation not possible due to RF-kill"
msgstr "L’operació no és possible a causa de RFKill"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1471
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1463
msgid "Memory page has hardware error"
msgstr "La pàgina de memòria té un error de maquinari"
@@ -7117,71 +7009,109 @@ msgstr "no s’ha pogut obrir «%s»"
msgid "cannot read header from `%s'"
msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera de «%s»"
-#: timezone/zdump.c:282
-msgid "lacks alphabetic at start"
-msgstr "no comença per un caràcter alfabètic"
+#: sysdeps/x86/dl-cet.c:202
+msgid "mprotect legacy bitmap failed"
+msgstr ""
+
+#: sysdeps/x86/dl-cet.c:217
+#, fuzzy
+#| msgid "Data input available"
+msgid "legacy bitmap isn't available"
+msgstr "Hi ha dades disponibles a l’entrada"
+
+#: sysdeps/x86/dl-cet.c:247
+#, fuzzy
+#| msgid "failed to start conversion processing"
+msgid "failed to mark legacy code region"
+msgstr "no s’ha pogut començar a processar la conversió"
+
+#: sysdeps/x86/dl-cet.c:269
+msgid "shadow stack isn't enabled"
+msgstr ""
+
+#: sysdeps/x86/dl-cet.c:290
+msgid "can't disable CET"
+msgstr ""
-#: timezone/zdump.c:284
-msgid "has fewer than 3 alphabetics"
+#: timezone/zdump.c:338
+#, fuzzy
+#| msgid "has fewer than 3 alphabetics"
+msgid "has fewer than 3 characters"
msgstr "té menys de 3 caràcters alfabètics"
-#: timezone/zdump.c:286
-msgid "has more than 6 alphabetics"
+#: timezone/zdump.c:340
+#, fuzzy
+#| msgid "has more than 6 alphabetics"
+msgid "has more than 6 characters"
msgstr "té més de 6 caràcters alfabètics"
-#: timezone/zdump.c:294
-msgid "differs from POSIX standard"
-msgstr "difereix de l’estàndard POSIX"
+#: timezone/zdump.c:342
+msgid "has characters other than ASCII alphanumerics, '-' or '+'"
+msgstr ""
# FIXME: language-dependent
# La cadena final és una de les anteriors. ivb
-#: timezone/zdump.c:300
+#: timezone/zdump.c:347
#, c-format
msgid "%s: warning: zone \"%s\" abbreviation \"%s\" %s\n"
msgstr "%1$s: avís: l’abreviatura «%3$s» de la zona «%2$s» %4$s\n"
-#: timezone/zdump.c:309
+#: timezone/zdump.c:393
#, c-format
msgid ""
-"%s: usage: %s [--version] [--help] [-{vV}] [-{ct} [lo,]hi] zonename ...\n"
+"%s: usage: %s OPTIONS ZONENAME ...\n"
+"Options include:\n"
+" -c [L,]U Start at year L (default -500), end before year U (default 2500)\n"
+" -t [L,]U Start at time L, end before time U (in seconds since 1970)\n"
+" -i List transitions briefly (format is experimental)\n"
+" -v List transitions verbosely\n"
+" -V List transitions a bit less verbosely\n"
+" --help Output this help\n"
+" --version Output version info\n"
"\n"
"Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
-"%s: forma d’ús: %s [--version] [--help] [-{vV}] [-{cC} [ANY_INF,]ANY_SUP]\n"
-"\tNOM_DE_ZONA…\n"
-"\n"
-"Informeu dels errors a %s.\n"
-#: timezone/zdump.c:386
+#: timezone/zdump.c:479
#, c-format
msgid "%s: wild -c argument %s\n"
msgstr "%s: l’argument de l’opció «-c» no és vàlid: %s\n"
-#: timezone/zdump.c:419
+#: timezone/zdump.c:512
#, c-format
msgid "%s: wild -t argument %s\n"
msgstr "%s: l’argument de l’opció «-t» no és vàlid: %s\n"
-#: timezone/zdump.c:508
-msgid "Error writing to standard output"
-msgstr "error en escriure a l’eixida estàndard"
-
-#: timezone/zic.c:371
+#: timezone/zic.c:398
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: la memòria s’ha exhaurit: %s\n"
-#: timezone/zic.c:438
-#, c-format
-msgid "\"%s\", line %d: "
+#: timezone/zic.c:406
+#, fuzzy
+#| msgid "time overflow"
+msgid "size overflow"
+msgstr "desbordament de l’hora"
+
+#: timezone/zic.c:454
+#, fuzzy
+#| msgid "Integer overflow"
+msgid "integer overflow"
+msgstr "Desbordament enter"
+
+#: timezone/zic.c:488
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "\"%s\", line %d: "
+msgid "\"%s\", line %<PRIdMAX>: "
msgstr "«%s», línia %d: "
-#: timezone/zic.c:441
-#, c-format
-msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+#: timezone/zic.c:491
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+msgid " (rule from \"%s\", line %<PRIdMAX>)"
msgstr " (regla de «%s», línia %d)"
-#: timezone/zic.c:460
+#: timezone/zic.c:510
#, c-format
msgid "warning: "
msgstr "avís: "
@@ -7190,11 +7120,17 @@ msgstr "avís: "
# ivb Deixe algunes paraules per traduir perquè es refereixen a paraules
# ivb reservades dels fitxers amb què treballa zic.
# Sembla que la barra al final de la línia no pinta res. ivb
-#: timezone/zic.c:470
-#, c-format
+#: timezone/zic.c:535
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
+#| "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
+#| "\n"
+#| "Report bugs to %s.\n"
msgid ""
-"%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
-"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
+"%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] \\\n"
+"\t[ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ] \\\n"
+"\t[ -L leapseconds ] [ filename ... ]\n"
"\n"
"Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
@@ -7204,343 +7140,571 @@ msgstr ""
"\n"
"Informeu dels errors a %s.\n"
-#: timezone/zic.c:505
+#: timezone/zic.c:558
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgid "%s: Can't chdir to %s: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:590
msgid "wild compilation-time specification of zic_t"
msgstr "l’especificació de «zic_t» en temps de compilació no és vàlida"
-#: timezone/zic.c:524
+#: timezone/zic.c:610
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-d» més d’una volta\n"
-#: timezone/zic.c:534
+#: timezone/zic.c:620
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-l» més d’una volta\n"
-#: timezone/zic.c:544
+#: timezone/zic.c:630
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-p» més d’una volta\n"
-#: timezone/zic.c:554
+#: timezone/zic.c:640
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-y» més d’una volta\n"
-#: timezone/zic.c:564
+#: timezone/zic.c:650
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-L» més d’una volta\n"
-#: timezone/zic.c:611
+#: timezone/zic.c:659
+msgid "-s ignored"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:698
msgid "link to link"
msgstr "enllaç a un altre enllaç"
-#: timezone/zic.c:678
-msgid "hard link failed, symbolic link used"
-msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç fort, se n’ha emprat un de simbòlic"
+#: timezone/zic.c:701 timezone/zic.c:705
+#, fuzzy
+#| msgid "Too many links"
+msgid "command line"
+msgstr "El fitxer té massa enllaços"
+
+#: timezone/zic.c:721
+msgid "empty file name"
+msgstr ""
-#: timezone/zic.c:688
+#: timezone/zic.c:724
#, c-format
-msgid "%s: Can't read %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+msgid "file name '%s' begins with '/'"
+msgstr ""
-#: timezone/zic.c:696 timezone/zic.c:1595
+#: timezone/zic.c:734
#, c-format
-msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut crear «%s»: %s\n"
+msgid "file name '%s' contains '%.*s' component"
+msgstr ""
-#: timezone/zic.c:704 timezone/zic.c:939
+#: timezone/zic.c:740
#, c-format
-msgid "%s: Error reading %s\n"
-msgstr "%s: error en llegir «%s»\n"
+msgid "file name '%s' component contains leading '-'"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:743
+#, c-format
+msgid "file name '%s' contains overlength component '%.*s...'"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:771
+#, c-format
+msgid "file name '%s' contains byte '%c'"
+msgstr ""
-#: timezone/zic.c:710 timezone/zic.c:1792
+#: timezone/zic.c:772
#, c-format
-msgid "%s: Error writing %s\n"
-msgstr "%s: error en escriure «%s»\n"
+msgid "file name '%s' contains byte '\\%o'"
+msgstr ""
-#: timezone/zic.c:714
-msgid "link failed, copy used"
-msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç, se n’ha creat una còpia"
+#: timezone/zic.c:842
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
+msgid "%s: link from %s/%s failed: %s\n"
+msgstr "l’enllaç des de «%s» cap a «%s» no és vàlid: %s\n"
-#: timezone/zic.c:802 timezone/zic.c:804
+#: timezone/zic.c:852 timezone/zic.c:1815
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+msgid "%s: Can't remove %s/%s: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut eliminar «%s»: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:874
+#, c-format
+msgid "symbolic link used because hard link failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:882
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: Can't read %s: %s\n"
+msgid "%s: Can't read %s/%s: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:889 timezone/zic.c:1828
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgid "%s: Can't create %s/%s: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:898
+#, c-format
+msgid "copy used because hard link failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:901
+#, c-format
+msgid "copy used because symbolic link failed: %s"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:1013 timezone/zic.c:1015
msgid "same rule name in multiple files"
msgstr "el mateix nom de regla és repetit a diversos fitxers"
-#: timezone/zic.c:845
+#: timezone/zic.c:1056
msgid "unruly zone"
msgstr "la zona no té regles"
-#: timezone/zic.c:852
+#: timezone/zic.c:1063
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "«%s» en una zona sense regles"
-#: timezone/zic.c:872
+#: timezone/zic.c:1083
msgid "standard input"
msgstr "entrada estàndard"
-#: timezone/zic.c:877
+#: timezone/zic.c:1088
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: no s’ha pogut obrir «%s»: %s\n"
-#: timezone/zic.c:888
+#: timezone/zic.c:1099
msgid "line too long"
msgstr "la línia és massa llarga"
-#: timezone/zic.c:908
+#: timezone/zic.c:1119
msgid "input line of unknown type"
msgstr "la línia introduïda pertany a un tipus desconegut"
-#: timezone/zic.c:924
-#, c-format
-msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+#: timezone/zic.c:1134
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s"
msgstr "%s: línia «Leap» en fitxer no de segons intercalars «%s»\n"
-#: timezone/zic.c:931 timezone/zic.c:1339 timezone/zic.c:1361
+#: timezone/zic.c:1142 timezone/zic.c:1547 timezone/zic.c:1569
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: pànic: el valor esquerre %d no és vàlid\n"
-#: timezone/zic.c:946
-#, c-format
-msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-msgstr "%s: error en tancar «%s»: %s\n"
-
-#: timezone/zic.c:951
+#: timezone/zic.c:1151
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "cal una línia de continuació, però se’n troba cap"
-#: timezone/zic.c:992 timezone/zic.c:2644 timezone/zic.c:2658
+#: timezone/zic.c:1193 timezone/zic.c:2976
msgid "time overflow"
msgstr "desbordament de l’hora"
-#: timezone/zic.c:997
+#: timezone/zic.c:1198
msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2007 no admeten valors majors que 24 hores"
-#: timezone/zic.c:1008
+#: timezone/zic.c:1209
msgid "wrong number of fields on Rule line"
msgstr "el nombre de camps de la línia «Rule» és incorrecte"
-#: timezone/zic.c:1012
+#: timezone/zic.c:1213
msgid "nameless rule"
msgstr "la regla no té nom"
-#: timezone/zic.c:1017
+#: timezone/zic.c:1218
msgid "invalid saved time"
msgstr "el temps estalviat no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1034
+#: timezone/zic.c:1235
msgid "wrong number of fields on Zone line"
msgstr "el nombre de camps de la línia «Zone» no és correcte"
-#: timezone/zic.c:1039
+#: timezone/zic.c:1240
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "la línia «Zone %s» i l’opció «-l» són mútuament excloents"
-#: timezone/zic.c:1045
+#: timezone/zic.c:1246
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
msgstr "la línia «Zone %s» i l’opció «-p» són mútuament excloents"
-#: timezone/zic.c:1053
-#, c-format
-msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+#: timezone/zic.c:1253
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %<PRIdMAX>)"
msgstr "el nom de zona «%s» (fitxer «%s», línia %d) és duplicat"
-#: timezone/zic.c:1066
+#: timezone/zic.c:1267
msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
msgstr "el nombre de camps de la línia de continuació de «Zone» no és correcte"
# Crec que queda més clar que «respecte al temps universal». ivb
-#: timezone/zic.c:1103
+#: timezone/zic.c:1307
msgid "invalid UT offset"
msgstr "el desplaçament respecte a UTC no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1106
+#: timezone/zic.c:1311
msgid "invalid abbreviation format"
msgstr "el format de l’abreviatura no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1135
+#: timezone/zic.c:1320
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
+msgid "format '%s' not handled by pre-2015 versions of zic"
+msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2007 no admeten valors majors que 24 hores"
+
+#: timezone/zic.c:1347
msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
msgstr "el temps final de la línia de continuació de «Zone» no ve darrere del temps final de la línia anterior"
-#: timezone/zic.c:1161
+#: timezone/zic.c:1374
msgid "wrong number of fields on Leap line"
msgstr "el nombre de camps de la línia «Leap» no és correcte"
-#: timezone/zic.c:1170
+#: timezone/zic.c:1383
msgid "invalid leaping year"
msgstr "l’any bixest no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1190 timezone/zic.c:1293
+#: timezone/zic.c:1403 timezone/zic.c:1501
msgid "invalid month name"
msgstr "el nom del mes no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1203 timezone/zic.c:1406 timezone/zic.c:1420
+#: timezone/zic.c:1416 timezone/zic.c:1614 timezone/zic.c:1628
msgid "invalid day of month"
msgstr "el dia del mes no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1208
+#: timezone/zic.c:1421
msgid "time too small"
msgstr "l’hora és massa menuda"
-#: timezone/zic.c:1212
+#: timezone/zic.c:1425
msgid "time too large"
msgstr "l’hora és massa gran"
-#: timezone/zic.c:1216 timezone/zic.c:1322
+#: timezone/zic.c:1429 timezone/zic.c:1530
msgid "invalid time of day"
msgstr "l’hora del dia no és vàlida"
-#: timezone/zic.c:1235
+#: timezone/zic.c:1448
msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
msgstr "el camp de correcció de la línia de «Leap» no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1240
+#: timezone/zic.c:1453
msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
msgstr "el camp «Rolling/Stationary» de la línia «Leap» no és vàlid"
# I? ivb
-#: timezone/zic.c:1246
+#: timezone/zic.c:1459
msgid "leap second precedes Big Bang"
msgstr "el segon intercalar és anterior al Big Bang"
-#: timezone/zic.c:1259
+#: timezone/zic.c:1472
msgid "wrong number of fields on Link line"
msgstr "el nombre de camps de la línia «Link» no és correcte"
# El nom del camp no és una paraula clau del fitxer. ivb
-#: timezone/zic.c:1263
+#: timezone/zic.c:1476
msgid "blank FROM field on Link line"
msgstr "el camp d’inici de la línia «Link» és buit"
-# El nom del camp no és una paraula clau del fitxer. ivb
-#: timezone/zic.c:1267
-msgid "blank TO field on Link line"
-msgstr "el camp d’acabament de la línia «Link» és buit"
-
-#: timezone/zic.c:1343
+#: timezone/zic.c:1551
msgid "invalid starting year"
msgstr "l’any de començament no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1365
+#: timezone/zic.c:1573
msgid "invalid ending year"
msgstr "l’any d’acabament no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1369
+#: timezone/zic.c:1577
msgid "starting year greater than ending year"
msgstr "l’any de començament és major que el d’acabament"
-#: timezone/zic.c:1376
+#: timezone/zic.c:1584
msgid "typed single year"
msgstr "s’ha especificat un sol any"
-#: timezone/zic.c:1411
+#: timezone/zic.c:1619
msgid "invalid weekday name"
msgstr "el nom del dia de la setmana no és vàlid"
-#: timezone/zic.c:1530
+#: timezone/zic.c:1743
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "pre-2014 clients may mishandle more than 1200 transition times"
+msgid "reference clients mishandle more than %d transition times"
+msgstr "els clients anteriors a 2014 podrien processar malament més de 1200 dates de transició"
+
+#: timezone/zic.c:1747
msgid "pre-2014 clients may mishandle more than 1200 transition times"
msgstr "els clients anteriors a 2014 podrien processar malament més de 1200 dates de transició"
-#: timezone/zic.c:1585
+#: timezone/zic.c:1858
+#, fuzzy
+#| msgid "too many local time types"
+msgid "too many transition times"
+msgstr "hi ha massa tipus d’hora local"
+
+#: timezone/zic.c:2047
#, c-format
-msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut eliminar «%s»: %s\n"
+msgid "%%z UTC offset magnitude exceeds 99:59:59"
+msgstr ""
-#: timezone/zic.c:2143
+#: timezone/zic.c:2424
msgid "no POSIX environment variable for zone"
msgstr "no s’ha establert una variable d’entorn POSIX per a la zona"
# L’enter és un any. ivb
-#: timezone/zic.c:2149
+#: timezone/zic.c:2430
#, c-format
msgid "%s: pre-%d clients may mishandle distant timestamps"
msgstr "%s: els clients anteriors a %d podrien processar malament les dates distants"
-#: timezone/zic.c:2329
+#: timezone/zic.c:2566
+msgid "two rules for same instant"
+msgstr ""
+
+#: timezone/zic.c:2627
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr "no s’ha pogut determinar l’abreviatura de zona horària a emprar just després de la data límit (until)"
-#: timezone/zic.c:2375 timezone/zic.c:2450
+#: timezone/zic.c:2725
msgid "too many local time types"
msgstr "hi ha massa tipus d’hora local"
-#: timezone/zic.c:2423
-msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «isdst»"
-
-#: timezone/zic.c:2427
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisstd»"
-
-#: timezone/zic.c:2431
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisgmt»"
-
# Crec que queda més clar que «respecte al temps universal». ivb
-#: timezone/zic.c:2454
+#: timezone/zic.c:2729
msgid "UT offset out of range"
msgstr "el desplaçament respecte a UTC és fora de rang"
-#: timezone/zic.c:2478
+#: timezone/zic.c:2753
msgid "too many leap seconds"
msgstr "hi ha massa segons intercalars"
-#: timezone/zic.c:2484
+#: timezone/zic.c:2759
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "el moment de segon intercalar és repetit"
-#: timezone/zic.c:2534
+#: timezone/zic.c:2830
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "l’execució de l’ordre ha donat un resultat estrany"
-#: timezone/zic.c:2535
+#: timezone/zic.c:2831
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: l’ordre ha estat «%s», el resultat ha estat %d\n"
# ivb (2001/10/30)
# ivb Es refereix a les cometes dobles «"».
-#: timezone/zic.c:2626
+#: timezone/zic.c:2961
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "el nombre de cometes és senar"
-#: timezone/zic.c:2703
+#: timezone/zic.c:3046
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "s’ha emprat el dia 29 de febrer en un any no bixest"
-#: timezone/zic.c:2738
-msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
+#: timezone/zic.c:3081
+#, fuzzy
+#| msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
+msgid "rule goes past start/end of month; will not work with pre-2004 versions of zic"
msgstr "la regla va més enllà de l’inici o fi del mes; no funcionarà en les versions de «zic» anteriors a 2004"
-#: timezone/zic.c:2769
-msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
-msgstr "l’abreviatura de la zona horària no comença per un caràcter alfabètic"
-
-#: timezone/zic.c:2771
-msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 alphabetics"
+#: timezone/zic.c:3108
+#, fuzzy
+#| msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 alphabetics"
+msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 characters"
msgstr "l’abreviatura de la zona horària té menys de 3 caràcters alfabètics"
-#: timezone/zic.c:2773
-msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
+#: timezone/zic.c:3110
+#, fuzzy
+#| msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
+msgid "time zone abbreviation has too many characters"
msgstr "l’abreviatura de la zona horària té massa caràcters alfabètics"
-#: timezone/zic.c:2783
+#: timezone/zic.c:3112
msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
msgstr "l’abreviatura de la zona horària difereix de l’estàndard POSIX"
-#: timezone/zic.c:2789
+#: timezone/zic.c:3118
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "hi ha massa abreviatures de zona horària (o són massa llargues)"
-#: timezone/zic.c:2829
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+#: timezone/zic.c:3161
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+msgid "%s: Can't create directory %s: %s"
msgstr "%s: no s’ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
+#~ msgstr "no s’han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
+
+#~ msgid "cannot handle TLS data"
+#~ msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
+
+#~ msgid "invalid caller"
+#~ msgstr "la biblioteca que ha fet la crida no és vàlida"
+
+#~ msgid "Don't generate links"
+#~ msgstr "No genera enllaços."
+
+#~ msgid "Character out of range for UTF-8"
+#~ msgstr "el caràcter és fora de rang respecte a UTF-8"
+
+#~ msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+#~ msgstr "no s’ha definit «UNDEFINED»"
+
+#~ msgid "non-symbolic character value should not be used"
+#~ msgstr "no s’han d’emprar valors de caràcters no simbòlics"
+
+#~ msgid "Create old-style tables"
+#~ msgstr "Crea taules de l’estil antic."
+
+#~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
+#~ msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s; s’inhabilita el mode paranoic"
+
+#~ msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
+#~ msgstr "no s’ha pogut canviar el connector al mode no blocador: %s"
+
+#~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
+#~ msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s"
+
+#~ msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+#~ msgstr "no s’ha pogut llegir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
+
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
+#~ msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+#~ msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «passwd»"
+
+# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
+#~ msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
+#~ msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «passwd»"
+
+#~ msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
+#~ msgstr "%s: l’opció «--%s» no admet arguments\n"
+
+#~ msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
+#~ msgstr "%s: l’opció «--%s» no és reconeguda\n"
+
+#~ msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
+#~ msgstr "%s: l’opció «-W %s» no admet arguments\n"
+
+#~ msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
+#~ msgstr "%s: l’opció «-W %s» necessita un argument\n"
+
+#~ msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
+#~ msgstr "aquesta implementació no accepta l’estil nou ni el codi compatible amb MT\n"
+
+#~ msgid "program %lu is not available\n"
+#~ msgstr "el programa %lu no es troba disponible\n"
+
+#~ msgid "program %lu version %lu is not available\n"
+#~ msgstr "el programa %lu, versió %lu, no es troba disponible\n"
+
+#~ msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
+#~ msgstr "el programa %lu, versió %lu, es troba llest i esperant\n"
+
+#~ msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
+#~ msgstr "rpcinfo: no s’ha pogut contactar amb el mapador de ports"
+
+#~ msgid "No remote programs registered.\n"
+#~ msgstr "no hi ha cap programa remot donat d’alta\n"
+
+#~ msgid " program vers proto port\n"
+#~ msgstr " programa vers proto port\n"
+
+# ivb (2001/10/28)
+# ivb Es refereix al nom d'una estació -> masculí.
+#~ msgid "(unknown)"
+#~ msgstr "(desconegut)"
+
+#~ msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
+#~ msgstr "rpcinfo: la difusió ha fallat: %s\n"
+
+#~ msgid "Sorry. You are not root\n"
+#~ msgstr "ho sent, no sou root\n"
+
+#~ msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
+#~ msgstr "rpcinfo: no s’ha pogut donar de baixa el programa «%s», versió %s\n"
+
+#~ msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
+#~ msgstr "Forma d’ús: rpcinfo [-n NÚMPORT] -u ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
+
+#~ msgid " rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
+#~ msgstr " rpcinfo [-n NÚMPORT] -t ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
+
+#~ msgid " rpcinfo -p [ host ]\n"
+#~ msgstr " rpcinfo -p [ESTACIÓ]\n"
+
+#~ msgid " rpcinfo -b prognum versnum\n"
+#~ msgstr " rpcinfo -b NÚMPROGRAMA NÚMVERSIÓ\n"
+
+#~ msgid " rpcinfo -d prognum versnum\n"
+#~ msgstr " rpcinfo -d NÚMPROGRAMA NÚMVERSIÓ\n"
+
+#~ msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
+#~ msgstr "rpcinfo: el servei «%s» no és conegut\n"
+
+#~ msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
+#~ msgstr "rpcinfo: l’estació «%s» no és coneguda\n"
+
+#~ msgid "lacks alphabetic at start"
+#~ msgstr "no comença per un caràcter alfabètic"
+
+#~ msgid "differs from POSIX standard"
+#~ msgstr "difereix de l’estàndard POSIX"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s: usage: %s [--version] [--help] [-{vV}] [-{ct} [lo,]hi] zonename ...\n"
+#~ "\n"
+#~ "Report bugs to %s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s: forma d’ús: %s [--version] [--help] [-{vV}] [-{cC} [ANY_INF,]ANY_SUP]\n"
+#~ "\tNOM_DE_ZONA…\n"
+#~ "\n"
+#~ "Informeu dels errors a %s.\n"
+
+#~ msgid "Error writing to standard output"
+#~ msgstr "error en escriure a l’eixida estàndard"
+
+#~ msgid "hard link failed, symbolic link used"
+#~ msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç fort, se n’ha emprat un de simbòlic"
+
+#~ msgid "%s: Error reading %s\n"
+#~ msgstr "%s: error en llegir «%s»\n"
+
+#~ msgid "%s: Error writing %s\n"
+#~ msgstr "%s: error en escriure «%s»\n"
+
+#~ msgid "link failed, copy used"
+#~ msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç, se n’ha creat una còpia"
+
+#~ msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
+#~ msgstr "%s: error en tancar «%s»: %s\n"
+
+# El nom del camp no és una paraula clau del fitxer. ivb
+#~ msgid "blank TO field on Link line"
+#~ msgstr "el camp d’acabament de la línia «Link» és buit"
+
+#~ msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
+#~ msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «isdst»"
+
+#~ msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
+#~ msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisstd»"
+
+#~ msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
+#~ msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisgmt»"
+
+#~ msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
+#~ msgstr "l’abreviatura de la zona horària no comença per un caràcter alfabètic"